Tekitame dialoogi ettevõtete ja nende klientide vahel, tehes kvalitatiivintervjuusid. Toome ettevõtetele tagasi värske vaate – millega eristutakse, mida nende kliendid väärtustavad, mis kliente häirib, mis meeldib, millised on harjumused ja vajadused. Eesmärgiga arendada uusi tooteid ja teenuseid. Jälgime trende, tekitame seoseid ja pakume lahendusi äriarenduseks.

https://www.kliendiuuringud.ee