Mööbliaida koduleht aitas tulemust kümnekordistada

20-aastase kogemusega Art Media Agency aitab veebi ja e-poe abiga ettevõtete tulemusi parandada, kasutades veenmispõhiseid elemente. Siin on kaks näidet elust enesest.

Mööbliait on kogunud eestlaste seas kõige rohkem tuntust klassikalise sisustuse ausse tõstjana. Esinduskaupluste kõrval on aga kodulehe tegemine suurepärane võimalus tutvustada oma klassikalist maitset laiemalt.

Mööbliaida e-pood loodi täiesti nullist. Sealt edasi on järjepidevus viinud lõpuks hea tulemuseni – tulemusi on suurendatud kümme korda.

E-poodi polnud alguses usku

Mööbliaida müük oli varem toimunud vaid esinduskauplustes, internetimüüki polnud alguses väga palju usku. Varasema koostööpartneriga Art Media Agency võeti ette plaan proovida siiski lisaks informatiivsele kodulehele ka müüa läbi veebi. E-poe arendusega alustati nullist, paika pandi esmased strateegiad ja mõeldi läbi kujundus. Asjal tundus olevat jumet.

Peagi selgus, et külastatavus on tõusnud ja vaadatavuse numbrid lähevad veebilehel aina paremaks. See andis loomulikult tõuke ka edasistele arendustöödele. Aja jooksul leiti veel paremaid lahendusi.

Varsti olid kulud oluliselt vähenenud, tõusis efektiivsus, ka üksiktoote kasum ja müügivalik paranesid. E-poe abiga sai rohkem tarnida ja turundada, iga-aastased tulud tõusid.

Kuidas see kõik õnnestus?

Kodulehe tegemisel kasutati veenmispõhiseid elemente. Neil on veebilehe turunduses väga tähtis osa.

Veenmispõhised elemendid tõestavad, et firma on usaldusväärne ning kutsuvad ostma just sellelt lehelt, lubades head tehingut.

E-poes katsetati järjepidevalt uusi hüpoteese ja testiti neid, et leida konkreetsele veebilehele parimaid lahendusi. Parandati ka saidi ülesehitust ja loogikat.

Mida lõpuks saavutati?

Tulemused olid rõõmustavad:

Head tulemused tagas tegijate hinnangul õige turundus ja hea kodulehe konversioon.

Tänapäeval on tihedas konkurentsis kõige olulisem eristuda konkurentidest Selleks tuleb leida enda parimad eelised, teha kliendile särav väärtuspakkumine ja leida erinevaid vaatenurki, mille läbi müüa. Turundus toob külasta kodulehele, aga koduleht peab külastaja muutma ostjaks.

Turunduse strateegiad on Mööbliait ise välja töötanud. Veebiagentuur Art Media on abiks olnud kodulehe tulemuslikkuse saavutamisel. Kasutades veenmispõhiseid elemente ja testides erinevaid psühholoogilisi mõjufaktoreid, saab veebi muuta heaks turundus- ja müügikohaks.

Art Media jagab ka tasuda nõu, kuidas veenmispõhiseid elemente kasutada teenust pakkuva ettevõtte jaoks senisest paremate tulemuste saavutamiseks. Veenmispõhiste elementidega kodulehe tegemise kohta leiad põhjalikumaid soovitusi siit.

Disain ja kasutajaliides on alati olulised

Disain suunab pilgu õiges järjekorras turunduslikele elementidele ja aitab hoida tähelepanu kõige olulisemal. Just selline disain sisustab külastaja aega kõige optimaalsemalt, vastab tema küsimustele ja suudab esitada müügiargumendid juba enne ostuotsuse küsimist.

Kodulehe ülesehitus peab koos sellega olema loogiline, vajalikud asjad kiiresti leitavad ja kasutajale mugavalt paigutatud.

Strateegiline kodulehe ülesehitus annab suure eelise, mida paljud veebilehe omanikud veel teadlikult ei kasuta.

Art Media Agency jaoks on klientide kodulehe tulemuslikkus kõige olulisem. Sellepärast rakendatakse kliendi müügisõnumi heaks ka oma ligi 20-aastane oskusteave. Hea kodulehe tegemine tõstab käivet ja tihti mitmekordistab tulusid. Tulemuslikkust väljendav kasvunumber on näha juba kuude või nädalate pärast.

Mida klient arvas?

Mööbliait võtab tellijana oma kogemuse veebilehe ja e-poe arendamisel kokku niimoodi: „Oleme imestunud, et kõik keerukad süsteemid saime tööle just nii, nagu vaja. Kuna mitmetel tuttavatel on nende kodulehe ehitajatest erinevaid lugusid rääkida, siis selles osas on ikka meie veebitegijal väga kõva tase. Oleme saanud lahenduse väga keerukatele süsteemidele väga hea hinnaga. Käibekasv on olnud 75% (2015 vs 2018), külastuste kasv on samal perioodil kasvanud 26%.“

Veel üks näide - PGL valas hea idee turunduslikku vormi

PGL ehk peegleid pakkuv Eesti ettevõte on teine hea näide, kus kodulehe tegemine ja veebiturundus on käivitatud edukalt nullist.

Toona puudus nii veebiplatvorm, käive kui klientuur, visioon oli aga olemas ja ootas teostamist. Koostööpartneriks valiti Art Media Agency ning hakati üheskoos tööle.

Kodulehe tegemine algas fikseeritud eelarvega. Disain tuli kliendi poolt, Art Media aitas tehnilise lahenduse ja süsteemse ülesehitusega.

PGL-i koduleht on tehtud lihtsama lähenemisega. Kodulehe info on turunduslikult läbi mõeldud ja veebileht tehniliselt hästi toimiv. Kasutatud on konkurentidest eristumist, müügielementide hierarhiat ja rakendatud e-poe infokorralduse põhitõdesid.

Esimese aastaga saavutati käive, mis ületab kolmekordselt kodulehe tegemise maksumust. Igal kuul on nüüd käive suurem, kui kogu veebilehe investeering.

Pikk kogemus üle 700 projektiga

Art Media Agency on olnud turul 20 aastat ja osalenud selle aja jooksul üle 700 projektis. Keskmisel kliendil on tõusnud veebilehe tulemuslikkus kordades. Veebiagentuurist saab praegu keskmise hinnaga üle keskmise lahenduse – turunduslike ning toimivate müügistrateegiatega tänapäevase veebilehe, millega edukalt konkureerida. Soodsa hinna tõttu kasutatakse Art Mediat ka allhanke korras mõnede IT-firmade poolt ja jõutakse tellimiseni just teiste klientide soovituste kaudu.

Hoolikas planeerimine ja teostus aitab tuludel ületada kulusid. Koduleht toimib kui hea müügimees, kes võistleb konkurentidega. Hea kodulehe tegemine tagabki selle, et veeb müüb hästi ja kliendid tulevad ostma ka edaspidi. Veenmispõhiste taktikatega koduleht annab praegu suure konkurentsieelise, sest paljud Eesti ettevõtted pole avanud ust strateegilise turundamise maailma.

Jaga