WordPress avaldas versiooni 4.8, mis toob kaasa mitmeid kasulikke uuendusi

WordPress avaldas möödunud nädalal uue sisuhaldussüsteemi versiooni järjekorranumbriga 4.8, mis toob kaasa uusi võimalusi meediasisu avaldamiseks, lisaks ka mitmeid väiksemaid mugavusuuendusi.

Pärast uuendamist on kasutajatel lihtsam luua meedia-widgeteid ehk kodulehele on kergem lisada nii videoid, fotosid, audiot kui ka teksti. Neid lehe osasid saab muuta ilma kodeerimisoskusteta, seega on lehele eraldiseisvate meediaalade lisamine oluliselt kergem.

Meediawidgetite haldamine on nüüd oluliselt lihtsam.

Lisaks widgetitele on nüüd kergem teksti sees olevaid linke muuta. Kui varem võis juhtuda, et midagi lingi järele kirjutades muutus ka see aktiivseks, või lingi vahele kirjutades kaotas tekst lingistaatuse, siis pärast uuendust peaks WordPress oskama linke paremini mõista.


Lisaks neile muudatusele muutus WordPress paremaks ka arendajate jaoks, mille kohta saab pikemalt lugeda ettevõtte blogis.

Jaga
Nõuandja