Teljereegel ja 30 kraadi: põhitõed, kuidas ja millise nurga alt oma veebivideot üles võtta

photographer-301533_1920.jpg
 

Selleks, et vaataja saaks aru, mis videos toimub, on oluline meeles pidada mõnesid mitme võttenurga reegleid. See aitab oma veebi postitatava video teha vaataja jaoks loogiliseks, sest tema ju ei tea, mismoodi eetris olevad inimesed istuvad ja kuidas paiknevad.

Režii ja videomontaaži spetsialist Artur Granström selgitab, mis on telg ja teljereegel.

Pärast lühikest aega filmimist on kõigil selge, et kaamera asukohta peab aeg-ajalt muutma, et saada  rikkamaid plaane. Kuidas seda teha, mismoodi paigutada kaamerad ja kuidas pärast oma klipid kokku monteerida?

Kaamera asukoha valikul on mõned piirangud, mida peab teadma sujuva montaaži saamiseks. Tähtsaimaks võiks neist pidada telge.

Mis on teljereegel?

Teljereegli rikkumine on üks märgatavamaid apse üldse, mida vaataja kohe märkab. Telg (axis of action) on montaažis kasutusel olev kujuteldav joon, mis läbib tegelasi või muid kaadris olevaid objekte, piiritledes neid kõiki vastavalt kas vasakule või paremale joondades.

Kõige lihtsam näide on jalgpall, kus jookseb telg ühest väravast teise.

Telje asendi määrab kõige tähtsamate asjade asetus võtteplatsil. Teljereegel (inglise keeles kirjandust otsides 180° rule, 180 degree rule) on juhis, mis ütleb: kaamera võttepunkt ei tohi montaaži üleminekul ühest stseenist teise tegevuse telge ületada ning seeläbi enne kaadris olnud objektide ruumilist suhet järgmises kaadris vastupidiseks muuta.

Näiteks enne vasakule vaadanud inimene vaatab nüüd paremale, enne vasakult paremale toimunud liikumine toimub nüüd paremalt vasakule: see tekitab video vaatajas segaduse ja ta ei saa enam ruumiliselt aru, kus tegevus toimub.

crossing-the-line.gif
Kaamerad 1, 2 ja 3 vastavad teljereeglile, kaamera x mitte. Allikas: Youngsday.com

Montaaži eesmärgiks on, et me ei lõhu videos tegevuse, aja ja ruumi ühtsust. Kui mõni neist kolmest katkeb, siis vaataja tunneb teatud ebamugavust. Vaataja mõte hakkab tegelema selle probleemi lahendamisega ja meie edastatav sõnum läheb kaotsi.

Video õiget monteerimist ja kaamerate paigutamist on kõige parem lahti seletada videoga:

 

Paigutades jalgpallimängu ülekandes kõik kaamerad üle poole joont või ka joonele, tekib meil harjunud olukord, et kumbki meeskond ründad ja kaitseb oma suunas, mitte läbisegi. Sportlikel võistkondlikel mängudel ongi telg muutumatult paigas algusest lõpuni.

Telje ületamiseks on kaks moodust. Esimene neist on liikuv kaamera, mis ületab telje ehk vaatajale näidatakse, et nüüd läheb kaamera teisele poole telge. Seda tajub iga inimene üsna üheselt ja nii tegutsedes luuakse uus telg, mis jääb meelde.

Kuidas see täpselt käib, võib vaadata järgmisest õppevideost:

Olge siiski liikuva kaameraga ettevaatlik, vaatajat on kerge eksitada.

Peale ruumilise paigutuse, mida kirjeldasime jalgpalli näitel, määravad muudes olukordades telje tavaliselt dialoogist osavõtvad tegelased.

Kui dialoogis on vastamisi kaks tegelast, siis kulgeb telg ühe tegelase silmadest teise silmadeni. Teljel pole algus- ega lõpp-punkti, see jagab kogu võttekoha kaheks.  Tegelaste asendi poolt määratud telg on enimlevinud variant. Veel võib telje määrata näiteks osaleja pilk.

Eksimine teljereegli vastu teeb hiljem oma intervjuu või tootetutvustuse klippide üheks videoks kokkumonteerimise võimatuks. Siis aitab ainult eriefektide kasutamine.

Mis on 30 kraadi reegel?

Kui meil on nüüd teada kaamera paigaldamise piirid teljereegli näol, on aeg tutvuda 30 kraadi reegliga, mis kirjeldab kahe võttepunkti suhet.

Montaaži puhul kehtib juhis, mille kohaselt peaks sama tegevust või kujutist filmiva kaamera võttepunkt kahe montaažikaadri vahel erinema vähemalt 30 kraadi, muutes niiviisi kadreeringud üleminekul ühest stseenist teise piisavalt erinevaks, et vältida katkendlikku montaaži.

The-phenomenon-of-invisible-cuts-in-film-and-video-chart-1.png
30 kraadi reegel. Allikas: Filmplus

Selle reegli seletab põhjalikumalt lahti see õppevideo:

Filmimisel peab jälgima, et objekt saaks filmitud mitmelt suunalt: ehk siis filmides tõsta kaamera paar sammu kõrvale ja ära filmi kõike ühelt suunalt.

Jaga
Nõuandja