Mida kujutab endast veebilehe haldus- ja hooldusteenus?

Veebilehe igapäevane haldamine võib osutuda tüütuks, seega võib kaaluda hooldusteenuse hankimist. Selle olemusest rääkis Jaan Juurikas WebSystemsist.

Mida kujutab endas veebilehe haldus- ja hooldusteenus?

Veebilahenduse haldus- ja hooldusteenuse raames pakume ettevõtetele igakülgset tuge veebilahenduse igapäevasel käigushoidmisel. Uuendame regulaarselt veebilahenduse tarkvara ning teeme vastavalt kliendi soovidele muudatusi sisus. Oleme veebipartner, kelle poole pöörduda ükskõik millise veebilahendusega seotud murega, alustades kõige pisematest töödest, nagu ettevõtte kontaktandmete muutmine, kuni photoshoot´ide korraldamise ja sisutekstide väljatöötamiseni.

Miks peaks seda kaaluma?

Haldus- ja hooldusteenus pakub esmajoones veebilahenduse kõrgemat turvalisust ja mugavust veebilahendusega seotu korraldamisel.

Uuendamata tarkvaraga veebilahendused on haavatavad viiruste ja pahatahtlike kavatsustega isikute poolt – rünnaku alla sattunud veebilahendusest võivad lekkida klientide isikuandmed ning tekkida ettevõttele mainekahju. Täiendavalt võib juba rünnaku alla sattunud veebilahenduse kordategemine osutuda küllaltki kulukaks ettevõtmiseks.

Mugavuse poolelt piisab hooldus- ja haldusteenuse kliendil meile e-kirja saatmiset, et viiksime veebilehel sisse soovitud muudatused. Meie arendatud veebilehed on küll lihtsasti hallatavad, kuid kui igapäevaselt ei tegeleta veebilehe haldamisega, kipub kasutajatel ununema, kuidas midagi veebilahenduses hallata. Nii võib pisimuutatusele, mille meie teeme ära minutitega, kuluda tavakasutajal tunde ning saavutatud tulemus ei pruugi olla täpselt see, mida sooviti ning muuta veebilahenduse üldilmet ja loogikat.

Sagedasti tekivad ettevõtetes ka probleemid, kui vahetuvad turundusassistendid või sekretärid, kelle lauale veebilahenduste sisu haldamine ettevõtetes üldjuhul lükatud on. Tuleb hakata otsast peale uut töötajat õpetama ja juhendama, mis on ressursimahukas ettevõtmine kõigile osapooltele.

Kuidas see mõjutab rahalist olukorda: kui palju maksab ja kui palju on võimalik kokku hoida?

Haldus- ja hooldusteenuse hind sõltub veebilahenduse tarkvara uuendamise sagedusest, soovitud reageerimiskiirusest ja tööde mahust.

Kliendi kokkuhoid väljendub peamiselt kolmes komponendis:

  1. Kokkuhoitud otsene tööaeg - hoiame kokku nii aega, mis kulub otseselt ettevõtte töötajatel veebilahenduse haldamisel kui ka hilisemal täpsustamisel, näiteks miks on tekst küljendamata või pildid vale suurusega. Meil on ka näiteid ettevõtetest, kes on haldusteenust kasutades pääsenud täiendava töötaja värbamisest.
     
  2. Parema kvaliteediga saavutatud tulemus - tegeleme veebilahenduste haldamisega igapäevaselt, meil on erinevate veebispetsiifiliste oskustega inimesed ning lai koostööpartnerite võrgustik, et pakkuda kiireid ja mugavaid lahendusi.
     
  3. Ärahoitud kahju ettevõtte maine ja imago kahjustumisel, kui veebilahendus satub rünnaku alla. Kunagi ei ole võimalik 100% kõiki turvariske maandada, kuid reguaane veebilahenduse hooldus parandab veebilahenduse kaitsevõimet enimlevinud rünnakute vastu märgatvalt. Nii väheneb risk, et veebilahenduse kaudu lekivad väärtuslikud isikuandmed, peatub veebilahenduse sihtotsstarbeline töö ning kaasnevad täiendavad kulutused veebilahenduse taas töökorda viimiseks.

Millised sammud läbida, et selguks, kas püsihaldust läheb tarvis?

Veebilahenduse tellija peab kriitiliselt läbi mõtlema, kui oluline on ettevõttele veebilahenduse pidev kättesaadavus ning kui suutlik on ettevõte oma jõududega veebilehte haldama. Tihti soovitakse kõike teha ise, kuidas kas selleks ollakse ka reaalselt võimelised ning kas see on ikka kõige kuluefektiivsem lahendus?

Meie praktika näitab, et suudame tänu veebilahendustele spetsialiseerumisele olla ettevõtetele kuluefektiivne lahendus veebilehe igapäevasel opereerimisel.

Kuidas leida endale sobiv teenusepakkuja?

Esmalt peab ettevõttel olema teenusepakkujaga hea klapp – suhtlemine on hea koostöö alus. Teisalt on oluline, et teenust pakkuv ettevõte on piisavalt suur, et suudaks pakkuda laia spektrit teenuseid ning olla veebipartneriks ka töötajate lahkumisel või haigestumisel. Üldjuhul ei soovi keegi teha ümber teiste poolt tehtud tööd ja selle eest vastutada. Seetõttu pakume hooldus- ja haldusteenust üldjuhul vaid meie poolt loodud veebilahendustele.

Mida pakute teie?

Pakume ettevõtetele partnerlust veebilahenduste hooldamisel ja igapäevasel haldamisel. Haldus- ja hooldusteenuse hind sõltub veebilahenduse tarkvara uuendamise sagedusest, soovitud meiepoolsest reageerimiskiirusest ja tööde mahust. Iga ettevõte ja iga ettevõtte vajadused on erinevad, seega lepitakse teenuse hulatus kokku iga ettevõttega eraldi. 

Jaga