Ka väikefirma peaks turundust tegema, kuid valida tuleb õiged kanalid

Ka väikese firma jaoks on turunduse tegemine oluline, kuid tuleks arvestada oma võimekusi. Oma kanalid ning sotsiaalmeedia on head kohad, kus väikeettevõte silma võib paista, selgitas Social Studio partner Kadri Siibak.

Kui oluline on väikese ettevõtte jaoks turunduse tegemine?

Turundus on ühtviisi oluline nii suure kui ka väikese ettevõtte jaoks. Väikese ettevõtte jaoks on turundus väga oluline, et jõuda oma toodete või teenustega sihtrühmani ja saavutada soovitud müügieesmärgid. Ettevõttel võib olla imeline toode või teenus, kuid kui keegi sellest midagi ei tea, siis on sellest vähe kasu nii tootjale või teenusepakkujale kui ka võimalikele tarbijatele.

Kuidas peaks see erinema suurema ettevõtte turunduslähenemisest?

Väikeettevõtte ja suurema ettevõtte turunduses on peamine erinevus kindlasti eelarve suuruses. Väikeettevõtte, iseäranis näiteks mikroettevõtte puhul, on turunduseelarve ja ka turundusega seotud inimressurss oluliselt piiratum kui suurettevõttes. Seetõttu on eriti oluline see, et turundustegevus oleks eesmärgipärane, kooskõlas ettevõtte strateegia ja müügieesmärkidega ning brändiga.

Millised kanalid tuleks valida?

Väiksema ettevõtte puhul soovitaksin kindlasti fookuse panna (vähemalt esialgu) digitaalsetele kanalitele ja vahenditele. Pean eelkõige silmas just oma kanaleid nagu kvaliteetne ja kasutajasõbralik veebileht, SEO (otsingumootoriturundus), sisuturundus ja blogi, sotsiaalmeedia kontod, uudiskirjad. Oma kanalite efektiivne kasutamine on väikeettevõtetele väga kuluefektiivne.

Veebilehte kavandades või uuendades tasub kindlasti valida platvormid, mida on lihtne ja mugav hallata, tarbijale mugav kasutada ning mis võimaldavad sisu optimeerida otsingumootoritele hästi leitavaks.

Samuti tasub olla avatud ja aktiivne erinevate koostööprojektide osas, mis aitavad kaasa ettevõtte tuntuse, turundus- ja müügieesmärkide elluviimisele. Koostööprojektid võivad olla näiteks erinevad sündmused, seminarid, koostöö valdkonna ettevõtetega või erinevate partneritega. Koostöö ei pea alati tooma rahalist kasu, vaid aitab sageli kaasa ka brändi tuntuse kasvule või pakub mingeid muid hüvesid (näiteks teatud sorti teenused soodsama hinnaga ettevõtte toodete vastu).

Kui suurt rolli peaks mängima sotsiaalmeedia?

Sotsiaalmeedia on ettevõtte veebikodu ehk veebilehe kõrval tänapäeval kindlasti oluline kanal, mille abil viia oma sõnumid ja sisu tarbijateni ning saada vahetut tagasisidet tarbijatelt.

Sotsiaalmeedia kasutamine kasvab maailmas ja Eestis pidevalt, samuti on sotsiaalmeedia muutunud ka oluliseks info otsimise allikaks lisaks otsimootoritele. Sotsiaalmeedia abil saab suunata ettevõtte veebilehele lisaliiklust - nii jõuavad sinna ka külastajad, kes sinna muidu ei pruugi jõuda. Reklaam sotsiaalmeedias on üks soodsamaid võimalusi teha reklaami määratledes sealhulgas sihtrühma valiku suhteliselt peensusteni. Alustada võib ka väga tagasihoidlikku eelarvega ning alati on võimalus reklaamitegevusi korrigeerida vastavalt tulemustele. Kokkuvõtvalt võib öelda, et väikeettevõtte turunduses võiks sotsiaalmeedial olla kandev roll ettevõtte veebilehele kõrval.

Milliseid vigu väiksemad firmad kipuvad turundusplaanide ning lahenduste loomisel tegema?

Väikefirmad kipuvad sageli unustama suurt pilti ning teinekord ka kardetakse mõelda piisavalt suurelt. Samas tasuks just ka väikese ettevõtte puhul alustada strateegiliste plaanidega, millele tuginedes panna paika ka müügi- ja turundusplaanid.  Oluline on saada paika fookus, millest lähtuvalt väiksemaid tegevusi planeerida. Kindlasti tuleb tunda hästi ka oma sihtrühma ja turu vajadusi üldisemalt.

Tänapäeval ei saa turunduses läbi ka ilma analüüsi ja mõõdikuteta, väikese ettevõtte puhul tasub kindlasti ka oma turundustegevustes erinevaid näitajaid mõõta – on selleks siis turundusinvesteeringute tasuvus (ROI), conversion rate, veebilehe külastatavus või sotsiaalmeedia sisu kaasavus (engagement). Siiski ei tasu muidugi unustada ka julgust võimaluste piires testida ja katsetada erinevaid võimalusi ja lahendusi ning mõelda kastist välja. Julge hundi rind on rasvane!

Kust leida abi, kui ise õiget lähenemist valida ei oska?

Alati tasub pöörduda spetsialistide poole, kes aitavad üheskoos valida õige suuna ning soovitada ka vajalikke tegevusi ning toiminguid turundus-, müügi- ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Väikeettevõtte puhul on mõistlik lahendus kaasata turundustegevustesse välist abi näiteks  turunduseksperdi näol, kes nõustab ja on toeks kõigis vajalikes töölõikudes alates planeerimisest kuni elluviimiseni. Kui ettevõtte on saavutanud teatud taseme ja vilumuse, siis on võimalik juba iseseisvalt jätkata kaasates spetsialiste vaid töölõikudes, mis vajavad kõrvalist abi või kus puuduvad vajalikud kogemused ja kontaktid.

Jaga