Ühe lehega koduleht: miks seda proovida ja kellele see sobib?

Kui ettevõte müüb vaid ühte toodet või teenust, siis ei pruugi olla vajalik luua suurt ja võimast kodulehte, sest piisab vaid ühest maandumislehest, rääkis Tanel Nigul agentuurist PauseDigital.

Mis on maandumisleht ning kuidas seda ära tunda?

Kõige puhtamas mõttes on maandumisleht nagu iga teine veebileht, millel külastaja “maandub”. Kui me räägime aga maandumislehtedest turunduse kohapealt, peetakse maandumislehtede all silmas lehti, mis on eraldatud kodulehest ja mis täidavad vaid ühte kindlat eesmärki.

Maandumislehe tunneb üldjuhul ära selle järgi, et neil puudub navigatsioon ja sisaldavad kas CTA ehk call to action nuppu või mingit kontaktivormi.

Millistele ettevõtetele on vaid maandumislehega koduleht sobilik?

Ainuüksi ühe maandumislehega elavad ära vähesed, eelkõige sellised ettevõtted, mis müüvad kas ühte kindlat toodet või teenust, või turundusettevõtted, mis suunavad kliente läbi sales funneli ehk müügilehtri kellegi teise toodet ostma.

Milline ettevõte neid vältima peaks?

Lühidalt, mitte ükski. Maandumislehed on vaieldamatult üks väga tulus ja levinud viis tekitada konversioone ja leade, läbi mille tõsta müüki.

Mis maandumislehel kindlasti olema peaks?

Reeglina peab üks hästi toimiv maandumisleht sisaldama ühte pealkirja, lühikirjeldust sellest, mida pakutakse, vähemalt ühte toetavat pilti või videot ja mis kõige olulisem, CTA nuppu või kontaktivormi, kuhu klient enda informatsiooni jätta saab.

Kui mitu ekraanitäit on ideaalne maandumisleht?

Külastajat ei maksa informatsiooniga üle koormata, see ei anna kunagi oodatud tulemusi. Kui vähegi võimalik, tuleks piirduda ühe ekraanitäiega, sest siis on külastajal pilt selgem ja on suurem tõenäosus, et ta kas jätab enda informatsiooni või suundub toodet ostma.

Kui kuvatavat informatsiooni on siiski rohkem, tuleks see püüda võimalikult selgelt ja külastaja jaoks mugavalt lehele laotada.

Mis on vaid maandumislehega kodulehe eripärad?

Eripärana võib välja tuua kindlasti selle, et puudub navigatsioonimenüü. Samuti on maandumislehel üldjuhul vaid üks eesmärk, olgu see siis külastaja kontaktandmete kogumine või mingi toote või teenuse müümine.

Milliseid vigu vältida tuleks?

Nagu eelnevalt mainitud, ei tohiks lehte üle koormata ja kogu tekst peaks olema selgelt loetav. CTA nupp peab olema lihtsasti eristatav ja neid ei tohiks olla rohkem kui üks. Samuti ei tohiks leht olla liiga igav ehk tuleks lisada pilte või videoid, mis kõnetavad külastajat paremini kui tuim tekst seda teeb. Kõige tähtsam on aga see, et sisu peab pakkuma külastajale mingit väärtust.

Sellised veebilehed on viimasel ajal äärmiselt populaarseks muutunud. Mis on selle põhjuseks?

Põhjuseid on ilmselt mitu, kuid peamiseks võib lugeda seda, et lihtsuses peitub ilu. Lihtsus müüb. Järjest enam saadakse aru, et suured ja sisukad kodulehed ühe kindla toote või teenuse müümiseks ei pruugi olla kõige õigem lähenemine. Kõige parem näide tulusast lihtsusest on ilmselt Apple. Kõik nende turunduses on äärmiselt minimalistlik ja see müüb.

Kindlasti mängib ka idufirmade populaarsuse tõus selles suurt rolli, sest tihtipeale just idufirmad müüvad vaid ühte toodet või teenust, mispuhul lihtne maandumisleht toimib hästi.

Jaga