Kuidas kasutajatestid tootele edu toovad?

Üks peamisi toodete ebaõnnestumise põhjuseid on kasutajatestidest loobumine. Miks on oluline oma toodet enne kasutajate peal testida, sellest räägib Sharewelli tegevjuht Sten Kreisberg.

Kõige olulisem ongi kasutajatestide juures see, et peab mõistma: toode on mõeldud kasutajate jaoks, mitte selle loojale. Kasutajatestid aitavad vältida huvide konflikti kasutajate soovide ja ettevõtte ärihuvide vahel.

Microsofti tehtud uuring näitas, et keskmine kasutaja tähelepanu pikkus on vaid umbes 8 sekundit. Seda kinnitab ka Nielsen Norman Groupi artikkel, milles öeldakse, et kasutaja otsustab, kas jääda veebisaidile või lahkuda, juba esimese kümne sekundi jooksul. Seega on aega otsustamiseks, kas klient ostab toote või mitte, samuti umbes kümme sekundit. Kui selle aja jooksul kaup muljet ei avalda ning see kasutajale ei meeldi, siis pole mõtet lootagi, et ta tagasi tuleb.

Kasutajatestide peamine eesmärk on tagada nüüd kliente eemale peletavate probleemide kõrvaldamine juba enne toote väljatulemist.

Millal testida?

Kasutajatestid peaksid toimuma kogu toote ettevalmistamise aja. Selle eesmärk on tagada, et fookus jääks alati kasutajale, ilma et oleks vaja tagantjärgi toodet muutma hakata. Kiire prototüüpimisega olen ma ise suutnud läbi viia kasutajateste ka siis, kui toode on alles olemas lihtsa visandina paberil.

Soovitan siiski tungivalt juba enne toote väljatöötamise alustamist läbi viia esimesed kasutajatestid. Kui tekib mõni kasutatavusega seotud probleem, saab jätkata ümberdisainimist, kuni kõik probleemid on lahendatud. Alles siis saab toote üle anda arendusmeeskonnale.

Testimine on kulukas

Kuigi kasutajatega testimine võib minna kulukaks, on selle investeeringu tasuvus väga suur ja seda kinnitavad ka paljud uuringud.

Näiteks Usertesting.com-i koostatud aruandest selgub, kuidas Nordstrom Rack suutis päevas kokku hoida kuni 90 000 dollarit, muutes seda, kuidas kasutajad lisasid tooteid ostukorvi. Kasutajatesti ajal tuli toodete lisamisega seotud probleem varakult ilmsiks. Kuid see on vaid üks näide.

Kasutajatestide tegemine on vastavate platvormide abiga aina lihtsam. Need aitavad kasutajate testimise protsessi oluliselt automatiseerida.

Kui aga tasuliste tööriistade jaoks eelarvest vahendeid ei õnnestu saada, võib pöörduda käsitsi testimise juurde. See võtab küll rohkem aega ja hõlmab arvukalt analüüse, kuid tööd saab vajadusel oluliselt lihtsustada. Vaja on siiski värvata testijaid.

Siin on kaks lihtsat viisi, kuidas saab kasutajateste läbi viia ilma kuluka värbamise või kalli tarkvarata.

Esimene võimalus: oma töötajate peal testimine

Üks kiireimaid ja odavamaid viise kasutajatestide läbiviimiseks on ettevõttesisene testimine töötajate peal. Sel juhul peab olema ettevaatlik oma inimeste eelarvamuste suhtes, kes võivad mõnikord olla teatud küsimustes ebaobjektiivsed.

Näiteks kui ettevõte, mille heaks inimene töötab, keskendub teatud tüüpi tehnoloogia arendamisele, siis peaaegu kõik, kes sellega tegelevad, on toote suhtes veidi kallutatud. Seetõttu ei pruugi selliste inimestega testimine olla hea mõte. Sellegipoolest võib toote testimiseks kaasata teiste tootega mitteseotud osakondade, näiteks raamatupidamis- ja personaliosakondade töötajaid, kuna neil võib olla toote suhtes vähem kallutatud arvamusi. Oma inimeste peal testimist saab stimuleerida, pakkudes kasutajatesti eest lihtsaid hüvesid, mis on odavam, kui tellida või värvata spetsiaalsed testijad väljastpoolt.

Teine võimalus: testijate leidmine sotsiaalmeediast

Värvates testijaid, on kulud suuremad. Neid enam väikese kontorisisese hüve pakkumisega ei saa kasutada. Samas võib väljast õiged kasutajad leides saada oma sihtgrupile palju lähemale ja leida rohkem probleeme, mis tegelikel kasutajatel võivad toodet kasutades tekkida.

Sotsiaalmeediast võib samuti leida sobivaid kasutajaid, keda testimiseks värvata. Näiteks Facebookis on olemas kindlate huvidega grupid, mille seast võib leida oma tootele väga hästi sobiva grupi. Kui sihtida lemmikloomaomanikke, siis leiab Facebookist palju erinevaid lemmikloomapidajate gruppe. Nendest gruppidest saab värvata kasutajaid ja teha intervjuusid näiteks videokõnede kaudu.

Kasutajatestide rakendamine tootearendusprotsessis on tagasiside saamisel ülioluline. Kasutajate ja sidusrühmade soovide ja vajaduste arvestamine ei säästa mitte ainult ressursse, raha ja aega, vaid loob ka usalduse ja lojaalsuse oma kasutajate vastu.

Jaga
Nõuandja