Osanike leping ettevõttes aitab võimalikku kahju vältida

Järjest enam on kahe või enama osanikuga osaühingutes levinud, et poolte suhted soovitakse selguse huvides reguleerida täiendavalt osanike lepinguga, rääkis Iuring õigusbüroo jurist Tiia Raudmägi.

“Kui osaühingu põhikiri on avalik dokument ja kättesaadav äriregistrist, siis osanike leping annab võimaluse erinevaid teemasid põhjalikumalt reguleerida ja on konfidentsiaalse loomuga, olles siduv ainult lepingule alla kirjutanud osanikele. Samuti on osanike lepingus võimalik määrata vastutus ja leppetrahvid, mida põhikiri ei sisalda,” selgitas jurist.

Osaühingu võivad asutada üks või mitu isikut ning asutajaks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik. Osaühingu asutamiseks sõlmivad asutajad asutamislepingu. Asutamislepingu lisana kinnitatakse osaühingu põhikiri. Põhikirjas on kõige olulisemad teemad osanike ja juhatuse otsuste vastuvõtmise kvoorumid ja juhatuse esindusõiguse teema.

Kui põhikirjas reguleerida, et kahel juhatuse liikmel koos on esindusõigus, tuleb selline piirang kanda ka registrikaardile ja sellisel juhul tuleb tehinguid teha hiljem ühiselt.

“Selline piirang võib olla kasulik selleks, et kui näiteks osaühingul on kaks või enam osanikku ja nad ise on ka juhatuse liikmed, siis ei saa teine juhatuse liige teise teadmata teha tehinguid, mis võivad välja tulla alles oluliselt hiljem ja põhjustada osaühingule suurt kahju,” tõdes Raudmägi.

Osanike leping

Rõhuasetused osanike lepingu teemadel võivad olla erinev. Osanike lepingus reguleeritakse valdavalt järgmisi teemasid:

Aktsiaseltsi puhul saavad aktsionärid sõlmida aktsionäride lepingu ja teemade ring on kattuv  osanike lepinguga.

Allikas: Iuring õigusbüroo

Jaga
Nõuandja