Mis on digiturunduse plaan ja miks sul seda vaja läheb?

Digiturundus on järjest olulisem mitmete ettevõtete jaoks, kuid et sõida õigesti teha, on vaja head plaani. Sellest, mis on digiturunduse plaan ning mida sinna panna tuleks, rääkis Veiko Ristissaar agentuurist Digiturundus OÜ.

Mida kujutab endast digiturunduse plaan?

Digiturunduse plaan kujutab endast ettevõtte visiooni, kuidas soovitakse firma ärilised eesmärgid saavutada läbi digiturunduse. See võib olla lihtne Exceli või Wordi fail, kuhu on kirja pandud kanalid ja nende eesmärgid. Teisalt võib see olla põhjalik dokument järgmise viie aasta digiturunduse kanalitest, nende eesmärkidest, rakendatavatest meetmetest ja muudest olulistest teguritest. Kindlasti soovitame sinna kirja panna ka põhjendused, miks üks või teine kanal valiti, kuna kuue kuu või kahe aasta pärast tagantjärele tulemusi vaadates saate aru, kas otsus oli õige.

Mis seal kirjas peaks olema ja millisel kujul?

Igal ettevõttel on täna erinev võimekus internetiturundusele läheneda ja seetõttu ei ole oluline, mis kujul digiturunduse plaan olemas on. Oluline on panna plaani esialgsed eesmärgid ja mõtted, mis kanalitega mida soovite saavutada. Näiteks kodulehe eesmärk on saada igas kuus 100 päringut, kodulehe optimeerimise ehk SEO eesmärk on tõusta 10 märksõnaga top 3 sekka Google'i otsingumootoris, et leheni jõuaks veelgi rohkem potentsiaalseid kliente.

Mõned kontrollküsimused millele võiks plaani koostades mõelda:

  1. Mida soovite digiturundusega saavutada?
  2. Mis kanaleid kasutate, miks kasutate (näiteks kliendid on seal) ja mis on eesmärgid?
  3. Mis on mõõdikud?
  4. Kuidas aitavad erinevad internetiturunduse kanalid ärieesmärke saavutada?
  5. Mitut kanalit suudate hallata? Mis tasemel? Kui palju kulub sellele ressurssi?
  6. Mis digitaalseid kanaleid pidi potentsiaalsete klientideni jõuda?
  7. Mida ja kuidas planeerite kanaleid hiljem analüüsida

Mida sinna aga panna ei tohiks, kuigi seda kiputakse tegema?

Meie ei soovitaks sinna panna vähe ambitsioonikaid või liiga ambitsioonikaid eesmärke, mis võivad tihtipeale takistada. Tavaliselt tunduvad abstraktsed või üldised eesmärgid liiga kättesaamatud ja seepärast ei pruugi olla motivatsiooni neid saavutada. Lisaks soovitaks esialgu panna pigem vähem kanaleid ja alustada nendest.

Millist kasu saab selge plaani omamisest?

Suurim kasu on selge plaan, kuidas lähima 6 kuu jooksul või 5 aasta jooksul digiturundusega ettevõttes edasi minnakse. Teine eelis on see, et kirjalikult lahti selgitatud ja kirja pandud mõtted on kõigile üheselt arusaadavad.

Viimane ja üks olulisemaid on see, et tagasiulatuvalt saab teha hinnanguid, järeldusi ja analüüse, kuidas on läinud. Me kõik soovime ju, et iga turundusse investeeritud euro tooks ettevõttele kaks või lausa 5 eurot tagasi. Seetõttu on digiturunduse plaanist ja selle hilisem analüüs kriitilise tähtsusega.

Kuidas välja mõelda, kas planeeritu on ka tegelikult vajalik ja ettevõttele sobilik?

Kindlasti ei ole siin ühte head vastust. Mõelda tuleks eelkõige ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt ja mida soovitakse saavutada. Meie soovitame testida erinevaid kanaleid väikeste summadega, mis aitavad kokkuvõttes õiged kanalid välja valida ja seejärel otsustada mida võtta, mida jätta. Näiteks võib ühel juhul töötada Adwords ja teisel juhul Facebooki retargeting.

Millist abi saaks pakkuda agentuur?

Täna saavad digiturunduse agentuurid abi pakkuda eelkõige konsulteerimises, et mis võimalusi on mõistlik kasutada ja millised kõrvale jätta. Agentuurid on täna paljud protsessid juba läbi teinud ja seetõttu oskavad oma teadmiste ning kogemuste abil kliendile tunduvalt suuremat lisaväärtust luua.

Lisaks aitavad digiturunduse agentuurid koostöös kliendiga koostada just igale firmale sobivat digiturunduse suurt plaani.

Jaga
Nõuandja