Mis on logo, kuidas seda saada ning miks seda kasutada?

Logo ei ole lihtsalt märk ettevõtte veebilehe nurgas: see on midagi suuremat ning palju olulisemat, seega ei saa selle loomisele ning kasutamisele läheneda hooletult, selgitas Veebimajutuse partner, Sviiter Creative Agency tegevjuht Erkki Pung.

Mis teeb logost logo? 

Klassikalises mõistes on logo graafiline märk. Sõna logo on lühend terminist logotype, mis omakorda tuleb kahest kreekakeelsest sõnast – logos ehk sõna ja typos ehk jäljend või märk. Logo ajalugu on pikk – esimesed logod olid savitahvlitele kraabitud initsiaalid, hiljem tulid metallile ehitatud vapid ning isegi eksliibrised.

Logo on seega see miski, mille järgi ettevõtte visuaal end kehtestab ning millele ta rajab kogu oma visuaalse olemuse. Tänasel päeval on logo roll ning ka kujutusvormid muutunud. Veel mõned aastad tagasi kasutusel olnud ikooni ning sõna koosluses olevad logod hakkavad vaikselt hääbuma ning piir logo ning tervikliku visuaalse identiteedi vahel muutub hägusemaks. Võib öelda, et tänasel päeval ei piisa logost, vaja on süsteemi, mille abil oma kliente kõnetada.

"Mul on vaja logo ja visiitkaarti" ajad on möödas, vaja on terviklahendusi, mis koosnevad lisaks visuaalsele vormidele ka tugevast ning läbimõeldud sõnumist, kultuurist ning teenusedisainist. Ei tasu võtta ka seisukohta, et väike juuksurisalong või autotöökoda ei peaks nii mõtlema – tänases konkurentsis on visuaalset sõnumit selget edastav tervik ainus, mille abil oma igapäevatoimetustele täiendavat tõuget ja erisust anda.

Kuidas logo disainimise protsess peaks välja nägema? 

Meil Sviitris algab see briifist, mille laseme reeglina kliendil teha. Vajadusel selgitame, mille kohta tahaksime infot, mida peaks tähele panema: millised on plaanid ettevõtte arenguks, kes on konkurendid, mitmes keeles ning mitme riigi turgudel ettevõte majandab, milliseid objekte ettevõte kasutab või plaanib kasutada oma tulevases sümboolikas kasutamiseks.

Oluline on seejuures teada ka eelarve piire. Võime pakkuda kliendile lahenduse koos hulgaliste võimalustega, kuid kui eelarve kitsikuses liigub enamus loovust sahtlisse, siis ei jää rahule ei klient ega meie. Eesmärk oleks leida võimalikult efektiivne ning toimiv lahend. Seepärast on ka algselt ilma briifita raske anda hinnangut võimalikult logotööle.

Me pole ka kunagi loonud kliendile ainult logomärki, teeme alati juurde võimalikke kasutusvõimalusi, värvilahendusi, mustreid ja muud, mis väikeste sammudega on suund artikli alguses mainitud terviku suunas. Lisaks sooviksin siinkohal ära märkida ühe tööprotsessi olulise osa – me ei tee kunagi briifi põhjal mitut varianti. Briif pole piibel, mida erinevalt lugeda saaks, see on konkreetne vajaduste ja võimaluste kirjeldus. Kui klient soovib loodud kavanditele täiendavat lahendust, ootame neilt ka täiendavat briifi. Loomulikult on visuaalse identiteedi ning sealjuures logo arenduse protsess osa koostööst ning teatud nüansside kallal nokitsemine käib asja juurde. Esmane briif peakski välistama võimalikud kannapöörded edasise protsessi jooksul.

Kuidas endale logo saada? Kas teha ise, võtta agentuur või proovida netitööriistu?

Alustavale ettevõttele oleks finantsiliselt kindlam logo osta või ise teha, kui selleks oskused olemas. Samas, kui mõelda kaugemale ja suuremalt, siis küllalt kiiresti jääb ainult logost väheks. Vaja läheb visiitkaarte, blankette, autokleebiseid, ühtses stiilis kodulehte, sotsiaalmeedialehti ja muud. Nii ammendab hõredale vundamendile loodud lahendus end vägagi kiiresti.

Netitööriistu me ise ei soovita. Hinnavõit on küll suur, kuid selliseid logolahendeid on maailmas lugematul arvul veel ning teatud ringkonnas on aru saada, et tegemist on nii-öelda stock-logoga. Sama on ka pildipankadest ostetud piltidega – tihti leitakse veebist sama valdkonna teistel ettevõtetel samu või siis väga sarnase tegumoega pildimaterjali.

Oluline koht agentuuri valikul on ka nende varasemate tööde jälgimine. Valitud agentuur ei pruugi olla halb, kuid kui teie maitsed või käekirjad ei sobi, siis on ka mõlemat osapoolt rahuldavat tulemust raske oodata. Tee eeltööd ning leia oma väärtustele ja võimekusele vastav agentuur.

Mida logo disainimise puhul kindlasti tähele panna tuleks?

Kui ettevõtte on juba tegutsev, pakub teenuseid või tooteid, sellel on pood või kontor, siis nendele tuginedes on kindlasti tekkinud teatav stiil või hoiak, kuidas äri tehakse. See oleks esmane suund ka ühtse visuaali kasutusele võtuks. Kui eesmärk on kannapööre, siis võiks uue visuaaliga esile toodud muudatus väljenduda ettevõtte üldises olemuses.

Esmased värvid, teenuse või toote olemus on reeglina suuremal määral ettevõtte omanike maitsemeeltes kinni. Agentuuri poole pöördudes tuleb arvestada, et agentuur läheneb probleemile üldjuhul teaduslikumalt – vaadeldakse turgu, konkurente, eristumissoove ning võimekust. Tellitud lahend on agentuuri käekirjale omane ning arvestab briifis toodud nõudeid.

Millised potentsiaalseid ohukohti logo loomise juures vältida tuleks?

Ise logo tehes on suurim oht kindlasti üle mõtlemine. Selle peamine väljund on üle disainimine. Visuaal peaks üldjuhul jääma lihtsaks, võimendama edastatavat sõnumit ning andma edasi ettevõtte olemust. Üle mõtlemine väljendub sageli liigsetes detailide kasutamises, värvikombinatsioonide mittetundmises ning ka oskamatuses näha oma äri väljastpoolt.

Mõned aastad tagasi said populaarseks näiteks 3D-logod, mis olid efektsed ning mida andis veebis animeerides kasutada. Küll aga unustati näiteks ära, et hea logolahend peab toimima ka 2D-lahendina, mustvalgelt ning ka monokroomselt.

Kui kasutada valminud logo veebilehel, siis mida seejuures tähele tuleks panna?

Kindlasti seda, et logo peaks lehele sobima ehk lehe struktuur ning värvid peaksid logo toetama. Seepärast ei paku me ka Sviitris veebide osas valmislahendusi – teeme kõik projektid nullist ning koos või paralleelselt ettevõtte visuaalse identiteedi arendamisega.

Tehnilisest küljest peaks jälgima, et logofail toetaks tänapäevaseid ekraane – oleks selge ning terav nii tavaekraanil, retina-ekraanil kui ka mobiilis. Keerukamate logode puhul tasuks selguse osas mõelda ka logo kohandumisvõimekust, mis sarnaselt kohanduvatele veebilehtedele suudab olla selgelt vaadeldav mistahes seadmel ning ekraanil. Siin ka üks näidis.

Kas oskate tuua mõne näite väga heast logokasutusest ning mõne halva?


Halb:

EU kaksiklogod
Mitte halb lahendus tervikuna, kuid halb oma puuduliku reeglistiku osas. Kui logo kasutuskond on nii suur nagu EU kaksiklogode puhul, siis peab kasutusreeglistik olema võimalikult paindlik. Tänini puudub toetusfondide kaksiklogode kasutamiseks korralik CVI ning paindlikkus. Usun, et Eestis on iga ettevõtja, kes toetusi saanud, püüdnud palehigis sobitada seda kaksiklogo oma veebilehe avavaatesse, visiitkaardile või kuhu iganes nii, et see ka ettevõtte üldist identiteeti ei halvaks.

GAP
Mõne aasta taguse brändiuuendusega sündis lahend, mis tänini ettevõtte korporatiivsetel kanalitel ning reklaamide nurgas väikselt figureerib, kuid kogu tooteliin ning stilistika kannavad endiselt vana joont. See oli iseenesest pisut arusaamatu lüke, millest kõrvalseisja aru ei saa. Nüüd, mõned aastad hiljem, kui kogu sümboolika ning kollektsioonid käivad endiselt varasemat joont, on imestus seda suurem.
 

Hea:

Telia
Põhineb küll klassikalisel ikoon + nimi lahendil, kuid oskus kasutada kogu sümboolikat üheskoos logoga on teinud sellest kirjust ja värvilisest lahendusest mõnusa terviku.

Mastercard
Hea näide logo lihtsustamisest. Kui vaadata ainult logo, siis oleks justkui kogu isikupära kadunud: pildil on lihtsalt kaks üksteist osaliselt katvad ringi. Tervikut vaadates näeb, et kõik varasemad väärtused, logo paigutus ja kuvamise loogika on jäänud samaks. Võimendatud on sõnumite erastatavust ning muud visuaali kuvatakse koos sõnumi ning logolahendiga.

Helsingi linna bränd
On lahendatud küll klassikalise märgina, kuid sellele on lisatud juurde nii paindlikkust kui mängulisust. Lisaks toetab logolahendit ka eristuv ning kirev graafika.

Eesti bränd
Näitab pisut uuenevat trendi, kus reaalse märgi või logo järele pole enam vajadust. Ei ole vaja oma märki igale poole suruda: soovitud sõnum antakse edasi värvide, piltide, kirjatüübi ning graafikaga, mis kõik toetavad edastatavat sõnumit ühtse jõuga.

Jaga
Nõuandja