Kuidas uus Eesti bränd enda ettevõtte jaoks veebis tööle panna?

Eesti sai endale hiljuti uue visuaalse keele, kuid seda oma äri jaoks kasutada võib olla esmapilgul keeruline. Brändi loonud Eesti disainimeeskonna disainijuht Alari Orav selgitas, kuidas seda õigesti teha.

Kellele on Eesti uue visuaalse keele aspektid mõeldud?

Eesti kirjatüüpi, värve ja kujunduselemente ning -põhimõtteid saavad rakendada kõik Eesti ettevõtted, organisatsioonid, avalik sektor ja eraisikud. Brändi elemendid on mõeldud kasutamiseks Eesti tutvustamiseks maailmas. Kasutus peab olema heaperemehelik.

Brändi uuenduse protsessi käivitasid ettevõtjad, kes tundsid tarvidust ühtsema kuvandi järele ning vajasid töövahendeid Eesti tutvustamiseks. Visuaalne identiteet aitab luua ühtsema kuvandi, kuid kõige olulisem on ikka Eesti brändi maailma sisuline pool – faktid, lood ja sõnumid Eesti kohta.

Miks peaks ettevõte neid oma äri juures kasutama?

Kui tutvustame Eestit ühtselt läbi huvitavate lugude, hästi sõnastatud sõnumite ning kvaliteetselt vormistatud visuaalse materjali (esitlused, videod), kasvab meie tuntus ning usaldusväärsus.

Kuidas seda teha?

Kirjatüüpi ja teisi Eesti brändi maailma kujunduselemente saab iga ettevõtja oma töös kasutada vastavalt enda paremale äranägemisele. Usume, et igale ettevõttele on oluline tema unikaane nägu. Jällegi soovitame pigem keskenduda sisule – ilusa fassaadi taga peaksid olema sisukad sõnumid, lood ja meeldejäävad faktid.

Hetkel on kõigile kasutamiseks avatud Eestit üldtutvustav veebileht estonia.ee ning kuvandiloome juhend brand.estonia.ee. Mõlemad uuenevad pidevalt.

Juunis 2017 avaneb tööriistakast, kus hakkavad paiknema fotod, infograafika, esitlused, videod, trükised. Võrdleva näitena sarnased lahendused Uus-Meremaal: nzstory.govt.nz/assets ja Soomes: toolbox.finland.fi/toolbox. Üleminekuperioodil asuvad kõik allalaetavad rakendused aadressil brand.estonia.ee/assets.

Samuti on töös eksportmärgid Eesti päritolu toodetele ja teenustele, toidule ning disainile.

Millised piirangud uue visuaalse keele kasutamisele kehtivad?

Kirjatüüpi Aino Headline ei ole lubatud kasutada logode ega sõnamärkide loomiseks, kuna sellel põhinevad valdkondlikud sõnamärgid.

Fotopangas olevaid fotosid, videoid ning infograafikat on lubatud kasutada turundusmaterjalidel (trükised, veebilehed, messiboksid). Neid ei ole lubatud kasutada tasustatud reklaamides (sealhulgas sotsiaalmeedias).

Milliseid vigu tuleks vältida?

Alati tuleks meeles pidada, et väline külg peab järgnema sisulisele – ükski märk või kirjatüüp ei asenda sõnumit, nad saavad seda vaid toetada ja võimendada.

Kuidas endale uus kirjatüüp ja muud vajalikud lahendused saada?

Kirjatüüp, fotod, ikoonid ja Eestit tutvustavad esitlused on allalaaditavad: brand.estonia.ee/assets.

Lahenduste hulk täieneb pidevalt.

Milline on reaalne kasu ettevõtte jaoks, kui see teie välja töötatud lahendust kasutavad?

Kuvandiloome juhend koos sinna lisanduvate näidete ja edulugudega aitab ettevõtetel tulevikus paremini oma ekspordile suunatud turundustegevusi läbi viia. Loodud brändi tööriistadel on ka väga praktiline kasu – ettevõtjatel on võimalik varasemast tunduvalt lihtsamini ja kiiremini saavutada professionaalne tulemus ning Eesti tutvustamiseks ei pea enam ise eri allikatest infot otsima ega seda esitluseks vormistama. Võimenduvad ühised sõnumid ja visuaalid aitavad Eesti riigi tugevustel maailmas tuntust saavutada ning tõstavad seeläbi Eesti konkurentsieelist.

Foto: Jan Tomson

Jaga
Nõuandja