Kuidas kirjutada kodulehele tekst, mis müüb

Veebitekste ei loeta.

Neist lastakse pilguga üle.

Ka siis, kui sa sellest artiklist rohkem sõnagi ei loe, on sul kõige kasulikumast infost osa käes.

Palun.

Kui aga otsustad edasi lugeda, saad teada, milliste vahenditega panna oma kodulehe külastaja tegutsema. Ka siis, kui ta kõiki tekste ei loe.

Kuidas kiireid otsuseid tegevat inimest suunata, on oskus, mida saab õppida igaüks.

Läksime!

Kujuta ette, et su veebilehe külastaja on jahikoer

Ta otsib teavet või toodet ning lähtub lihtsusest ja kiirusest.

Ülesannet täitev loom ei raiska aega. Ta viskab sinu veebile kiire pilgu, saamaks aru, kas ta on õiges kohas – ja kas ta saab siit kasu.

Nähes liigseid valikuid, liigub ta edasi.

Kuidas lugejat taolises olukorras köita?

Lisa kõige olulisem teave algusesse

Veebitekst ei ole essee. Siin tuleb kõige olulisemad mõtted käia välja alguses.

Isegi kui loed vaid artikli esimest lõiku, saad olulisima teabe kohe kätte (sellist kirjutamisstiili nimetatakse ümberpööratud püramiidiks.).

Näita oma kodulehe külastajale kohe – iga alamlehe teksti alguses –, millega sa konkreetselt tegeled ja millist kasu sa talle annad.

NÄIDE:

Sa soovid leida oma veebilehele tekstikirjutajat, kes mõistaks, kuidas internetipangandus toimib.

Vaadates copywriter’ite portfoolioid, otsid sa tema tööde nimekirjast sõnu „internetipank”, „autentimine” või „ e-pangandus”.

Sul pole vaja pikki nimekirju kõikidest valdkondadest, kus copywriter töötanud on…

Kirjuta kiirelt haaratavad originaalsed tekstid

Kui palju on inimesi, kes veebilehti algusest lõpuni ei loe?

Uuringud näitavad, et 84%.

Enamus.

Kuidas sellistele inimestele kirjutada?

1. Ole originaalne

Inimesed ei taha lugeda seda, mida nad juba niigi teavad. Sest see on igav.

Leia värske vaatepunkt – uudne lähenemine köidab tähelepanu.

2. Veendu, et lugeja mõistaks kõige olulisemat vaid põgusa pilguga sinu lehele.

Kasuta tavalisi sõnu

Ära kasuta 1-eurost sõna seal, kus piisab 5-sendisest sõnast.

 • Ütle „Ta arusaam muutus”, mitte „Temas leidis aset paradigma nihe”.
 • Ütle „Oleme suhtes”, mitte “omavahelises interaktsioonis”.
 • Kutsu inimesi „trenni”, mitte „fitness-aktiviteedile aega broneerima”.

Hea tava on rääkida asjadest nii selgelt kui võimalik. Keerulised sõnad takerdavad lugemisrütmi.

Tihti aitab, kui mõelda, kas põhikoolilaps saaks sinu kirjutatud tekstist aru. Alati muidugi ei peagi, aga enamasti võiks.

NÄIDE:

Kujuta ette, et soovid osta aasta parimat romaani.

Milliseid otsisõnu sa kasutad? Kas

 1. kirjanduslik meistriteos
 2. tunnustavat tagasisidet saanud romaan, või
 3. aasta 2016 parim romaan?

Kuna sinu kodulehe külastaja on jahil, otsib ta tuttavaid sõnu, mille abil orienteeruda. Need annavad talle märku, et ta on õigel teel.

Kirjuta laiskadele inimestele

Veebikülastaja ei soovi veebitekste lugedes liialt pingutada.

Selleks, et su veebitekst oleks lihtsalt loetav:

**********

Võrdle näiteks mõtet, mis on esitatud kahes erinevas kõneviisis.

**********

Eesti keel on aktiivne keel.

Isiklikult lugeja poole pöörduv tekst aitab inimesel sõnumit paremini mõista. Kasuta julgelt sõna sina. Kirjuta, nagu räägiksid lugejaga ja lugejast, mitte endast. Ja tekst ärkab ellu!

Kui lühike on hea tekst?

Suure tõenäosusega on su praegused tekstid pikad.

Alusta sellest, et lühenda iga oma alamlehe teksti poole võrra.

Seejärel võta järelejäänust veel pool ära. See võib tunduda liialdusena, kuid proovi.

Eelda, et inimene külastab kõiki su veebi alamlehti

Kodulehe lugemist ei alustata enamasti avalehelt.

Veendu, et iga sinu veebi sisuleht

 • on põgusalt loetav
 • selgitab, kus lugeja parajasti asub ja millest leht räägib
 • kutsub lugejat tegutsema (midagi lugema, millegagi liituma jne)
Lisa igale lehele nupp või link juhistega järgmise sammu tegemiseks. Sest ühel hetkel on lugeja valmis tegema järgmist sammu ja hakkama su kliendiks.

Seda otsust peab toetama lihtne veebilogistika.

Tee lugejale enda leidmine lihtsaks

Sa juba tead, et sinu võimalik klient on jahil.

Meelita ta oma veebi, jagades talle kasulikku infot.

Kõik, mida pead SEO kohta teadma:

 

Ehk et lühidalt toimub otsimootorisõbralik kirjutamine nii:

 1. Vasta võimalike klientide küsimustele.
 2. Kirjuta ühest võtmeteemast ühel alamlehel.
 3. Lisa linke oma või mõne teise veebi teemakohastele lehtedele.
 4. Kasuta lauseid või sõnu, mida võimalikud kliendid otsivad.
 5. Mis kõige olulisem: ole abistav!

Ära unusta visuaalset kogemust!

Selleks, et sinu tekstid oleks haaravad, pane veebitekstide visuaalne pool enda kasuks tööle.

 1. Asenda tekst piltide või videotega.
 2. Kasuta eri suurusega fonte – inimesed vaatavad esmalt üle suurema kirjaga tekstid.
 3. Rõhuta klientide / ekspertide tagasisidet.
 4. Kasuta taustavärve, paksu kirja, LÄBIVAID SUURTÄHTI, kaldkirja või allajoonimist. (Muidugi mitte kõike koos!)
 5. Tee pikk pealkiri kaheks: lisa alapealkiri.
 6. Muuda tekstilõik täpploendiks.
Oluline! Lisa valget/tühja ala ja vähenda müra.

See muudab su teksti lihtsamini loetavaks ja tõstab tajutavat usaldusväärsust.

Isegi kui sa ühtegi eelnevat nõuannet kuulda ei võta, ent tahad lugeja pilku ekraanil hoida, järgi oma kodulehe tekstides lihtsalt neid 3 põhimõtet.

#1 Unusta pikad lõigud

Info leidmise teeb lugeja jaoks lihtsaks vormindamine.

Otstarbekalt kujundatud tekste on sujuvam lugeda. Oluline info paistab silma.

Kuidas anda tekstidele silmasõbralik vorm?

Kasuta lisaks suurtele ja paksus kirjas pealkirjadele vahepealkirju. Iga 4–8 tekstirea järel ülejäänud tekstist eristuv mõte püüab pilku. Võimalusel sisesta teksti ka täpp- ja numberloendeid.

Kontrolli üle oma kodulehe tekstirea laius. Näiteks 14-punktise fondi puhul on ideaalne umbes 55–75 tähemärgi laiune tekstirida (650 pikslit).

Vaata, et ükski lõik ei ületaks 3–5 tekstirida.

Ja et pikemale lõigule järgneks alati lühem.

Pildid ja videod muudavad lugemise vaheldusrikkaks.

Reeglina liigub lugeja sinu veebis edasi, lugedes vahepealkirju, esile tõstetud tsitaate ja vaadates pilte.

Lisa pildile allkiri, mis sinu teenust või toodet esile tõstaks.

#2 Kirjuta võimsad pealkirjad

Pealkirjal on üks eesmärk: juhatada lugeja esimese lauseni. Kogu sinu tekst on kasutu, kui pealkiri lugejat ei haara.

Kasuta sõnu, mis on värsked ja üllatavad.

NÄIDE:

Selle asemel, et öelda „Milleks hoida raha säästukontol?”, ütle näiteks „Kuidas peita raha enda eest säästukontole?”.

 • Hea pealkiri ei ole liiga lühike ega liiga pikk – max 7-8 sõna.
NÄIDE: 

„Nipid, millega panna kõrgusekartjad lumelauda sõitma”

Kuidas hea pealkirjani jõuda?
 • Kirjuta pealkirja esmaversioon. Seejärel kirjuta sellest 10–15 teisendit, kuni jõuad selliseni, mis tõesti lugeja pahviks lööb.
 • Vahepealkirjade kirjutamine on lihtsam: sõnad/mõtted peaksid saama haarata järgnevast lõigust.

Otsimootorites on pealkirjades sisalduv info võtmetähtsusega.

Nii et kasuta pealkirjas alati oma veebi / konkreetse alamlehe leitavuse seisukohast olulist märksõna.

Mõjus pealkiri

 • pakub lugejale kasu
 • väljendab saadava kasu ainulaadsust
 • on päevakohane

Ja teeb seda kõike ülitäpses sõnastuses. 

#3 Keskendu kliendikasule

Kirjuta esmalt sellest, millist kasu inimene sinu tootest või teenusest saab. See, millest toode koosneb, on teisejärguline.

Toote koostist ja muid omadusi uurib lugeja alles siis, kui tal suurem huvi on tekkinud.

Kasu on see, mis vastab kõige otsesemalt küsimusele „Aga mida mina sellest saan?“.

Omadust rõhutav tekst vs kasu rõhutav tekst

Toote juurde kuuluvad patareid 

vs 

Patareid kaasas! Sa ju tead seda tunnet, kui oled unustanud uuele mänguasjale patareid osta …

*******************

Kas jäi meelde?

Jaga