Veebi kirjutamise võlu ja valu: kuidas saada kodulehele head teksti?

Veebil on mitu head omadust, mis kirjutajatele kindlasti meeldivad: näiteks võib kirjutada nii pikalt kui tahad, sest Internet ei saa otsa. Teiseks saad oma vead hiljem ära parandada, need ei ole raiutud trükipressiga paberile. Ja kolmandaks – kirjapandu on kohe näha kõikjal maailmas, sa ei pea vaeva nägema oma kirjasõna kättesaadavusega. Kuid on ka asju, mis tavakirjutajatele ei meeldi, aga mis veebilehel siiski olulised on.

Üks sellistest asjadest on vaatamata sellele, et kõik sinu tekste teoreetiliselt näevad, neile tähelepanu saamine.

Tähelepanu tuleb viimasel ajal suures osas sotsiaalmeediast ja otsingumootoritest. Tähelepanu järgmine laine on juba kodulehel – kui sisu kõnetab, jäädakse seda lugema, kui mitte, on kodulehele meelitamine luhta läinud ja lugeja lahkub sealt sekunditega.

Kuidas siis ikkagi kirjutada nii, et see meeldiks nii sotsiaalmeedia ja veebiotsingu robotitele kui netist lugejatele?

Kirjuta hea lugu

Käes on lugude jutustamise ajastu. Õõnsad reklaamloosungid enam nii hästi ei kõneta, vaja on lugejat puudutavad jutustust, kuhu osav turundaja põimib sisse oma toote või teenuse. Seega peab ka veebis olema lugu, mida jutustada ja mida edasi jutustada (tänapäeval siis "sheerida" ehk jagada). Lugudesse saab oma firma kliendi nõusolekul kirja panna mõne eduka kliendikogemuse. Juttu tuleb kindlasti alati teha ka oma toote uuendustest ja erilisusest. Lihtsalt loetelu omadustest üksi on vähe, vaja on toote või teenuse omaduste lahtikirjutamist.

Ära unusta märksõnu

Kui oled loo kirja pannud, on veebis vaja mõelda ka märksõnadele, mis paberile kirjutajatele tavaliselt ei meeldi. Kui heas kirjatükis mõeldakse välja võimalikult palju sünonüüme ja erinevaid väljendeid, et teksti rikastada, siis veebitekstis tuleb otsirobotite meelitamiseks kasutada rohkem samu märksõnasid, mille järgi peab selle teksti ja veebi hiljem otsinguga üles leidma. Sõnakordus on siin hea. Eriti hea, kui oluline sõna korduks nii pealkirjas, alapealkirjas, pildi alternatiivtekstis kui lihtsalt tekstis. Vaja on tunnetada tasakaalu: üle pingutades võib inimlugeja seda kentsakaks või tüütuks pidada, kui sama sõna on igas lauses, robotite jaoks aga võiks siiski teatud tihedusega sõnakordus esineda. Lauset tuleb seada nii, et see tähtis märksõna (või -sõnad) oleksid nimetavas käändes ka.

Pikkus on siiski oluline

Ehkki veebi jaoks tundub ruumi olevat lõputult, on siiski teksti pikkus oluline ka Internetis.

Ühelt poolt – alla 300 sõna peab Google liiga lühikeseks, sest siis on teksti nii vähe, et sellel pole kaalu. Ette pääsevad otsingus pikemad tekstid.

Teiselt poolt tuleb vastu aina pealiskaudsemaks muutuvate lugejate taluvuse ülempiir. 600-800 sõna on veel maht, mida jaksatakse läbi lugeda. Veel pikem tekst võib juba peletada. Vaid üksikud jõuavad siis lehekülje lõppu, kuhu mõnikord on pandud kutse tegutsemisele – paraku tegutseti juba enne ja mindi lehelt ära mujale.

Kasuta vahepealkirju ja pilte teksti liigendamiseks

Igal lool on avapilt, vähemaga pole võimalik läbi ajada. Ilma ühegi pildita teksti on väga halb ka sotsiaalmeediasse postitada, sest seda märgatakse vähem.

Seega kasuta vähemalt avapilti, pikema teksti puhul lisa alapealkirjad (neist otsitakse otsimootorite poolt ka märksõnu hoolikamalt) ja teksti vahel võiks olla veel mõni horisontaalformaadis pilt. Kui sisu lubab, tee graafikuid ja eksponeeri neidki.

Struktureeritud tekst tähendab veel sedagi, et kodulehel on kindel hierarhia, rubriigid ja alamlehed, milles on lihtne orienteeruda.

Lase toimetajal üle vaadata

Kui sa pole ise enda õigekirjas kindel, lase tekstid toimetajal üle vaadata. Võid küll olla väga proff omal alal, kuid kehv kirjakeel võib paljud kliendid panna arvama, et ju siis on teenus ka vigadega. Eriti oluline on teksti professionaalsus võõrkeelsetes veebiosades. Seal lisandub ka meie kultuuriline erinevus võimalikust rahvusvahelisest kliendist. Lase võõrkeelne tekst selle emakeelena rääkijal ja toimetamise kogemusega inimesel üle kontrollida.​
 

Jaga
Nõuandja