Kodulehe tõlge kui investeering

Koduleht on ettevõtte väärtuslik vara. Koduleht ei ole enam ammu staatiline vaatmik ja kodulehe sisu on vaja regulaarselt uuendada. Kui koduleht on tõlgitud, siis tuleb sisu uuendada ka võõrkeeltes. Välisturul tegutsedes on oluline rääkida klientidega just nende emakeeles. Emakeelne koduleht mõjutab inimeste tarbimiskäitumist: kliendid kulutavad meelsamini emakeelses veebipoes ja vaid veerand tarbijaist julgeb osta kaupu võõrkeelsest e-poest.

Kuidas teha nii, et kodulehe tõlge oleks investeering, mitte kulu? Proovime seda pealtnäha keerulist ülesannet kuue küsimuse abil võimalikult lihtsalt selgitada.

1. Milline domeen valida?

Kodulehe tõlkimisel on väga oluline valida sihtturule sobiv domeen. Kõige sagedamini kasutatakse tõlke majutamiseks lingikuju bränd.ee/fi (soome keel) või bränd.ee/ru (vene keel). Rahvusvahelisel turul tegutsemiseks tasub registreerida kohalik domeen, et kliendile lähemal olla. Soome turul võib see olla kujul bränd.fi või kui soovite pakkuda mingit kindlat teenust, siis soomekeelne-märksõna.fi.

Märksõnapõhine domeeninimi aitab esialgu otsingumootoris paremaid tulemusi saavutada, kuid kui teenuseid ja tooteid on rohkem, kui ühe märksõnaga öelda suudaks, või kui ettevõtte laieneb, siis on bränd.fi kahtlemata parem idee.

Domeen võiks olla unikaalne. Paarist tähest sõltub väga palju. Kui näiteks Rootsi rõivafirma Hennes & Mauritz paari aasta eest Eestis oma esimese poe avas, sattusid paljud siinsed kliendid kaupluseketi kodulehte otsides hoopiski Eesti haridus- ja teadusministeeriumi kodulehele. H&M-i kodulehe aadress on hm.com ja ministeeriumi oma hm.ee.

2. Milline on tõlkimise seisukohalt parim veebiplatvorm?

Kui soovite oma kodulehe tõlkida paljudesse keeltesse, on oluline, et kodulehe sisuhalduskeskkond võimaldaks tekste automaatselt alla ja üles laadida. Miks siis tõlgete käsitsi Wordi või Excelisse kopeerimine ei sobi? Tegelikult sobib küll, kuid kui keeli on palju ja soovite tulevikus oma kodulehte muuta, sisu lisada või uuendada, on pidev kopeerimine ning tõlgitud ja tõlkimata osa haldamine mitmetes keelesuundades keeruline ja ajamahukas. Võimalik, et peate sel juhul tõlgete haldamiseks tööle võtma uue inimese.

Tõlkimise seisukohalt kõige mugavam platvorm 2019. aastal on WordPress ja parim plugin WPML. WPML võimaldab sisutekste, postitusi, silte, kategooriate nimetusi, tootekirjeldusi jms automaatselt eksportida ja tõlkeid importida, mis tähendab, et tõlgete ja uuenduste sisestamise ajakulu on kordi väiksem kui teiste platvormide puhul. Samas ei laabu ka WordPressis tõlkimine alati takistusteta. Seega soovitame arendajale juba kodulehte tellides mainida, et plaanite kodulehte ka tõlkida.

3. Mis keeltesse koduleht tõlkida?

Keelevalikul on kahtlemata kõige mõistlikum lähtuda teie sihtturust ja muidugi sellest, mis keeles suudate kliente teenindada. Kui soovite oma kodulehe inglise keelde tõlkida, täpsustage kindlasti, kas tahate seda tõlkida Briti või Ameerika inglise keelde. Teie ei pruugi vahest aru saada, aga klient saab. Sama kehtib ka hispaaniakeelsete riikide kohta. Kuigi nii Hispaanias, Argentinas kui ka Mehhikos räägitakse hispaania keelt, siis erinevad nendes riikides nii sõnavara kui ka grammatika.

Nii nagu Eesti ettevõtted pööravad Eestis tähelepanu ka vene keelt kõnelevale vähemusele, võiks vähemusi arvesse võtta ka sihtturul. IKEA pakub näiteks oma Hispaania kodulehel külastajatele valiku hispaania, katalaani, baski ja inglise keele vahel. Läti lehel saab aga valida kas läti, vene, inglise või eesti keele.

4. Kes kodulehe tõlgib?

Kui otsustate kodulehe tekstid omal käel tõlkida, võtab see tõenäoliselt palju aega ja kui teil pole selles vallas kogemusi, ei pruugi tulemus olla meelepärane. Ka kõige parema vene keele oskusega eestlase keeleoskus ei ole sama hea kui vene keelt emakeelena kõneleval elukutselisel tõlkijal. Kui aga otsustate siiski oma kodulehe ise ära tõlkida, kasutage teksti kontrollimiseks hiljem kindlasti sihtkeelt emakeelena valdavat toimetajat.

Kui tellite kodulehe tõlke tõlkebüroost, valige kogenud tegija ja uurige, mida teenus sisaldab. Kuidas ära tunda, kas tõlketeenuse osutaja on kogenud või mitte? Kogenud tõlkebüroo teab, kuidas eksportida tekstid teie veebiplatvormilt, mis on meta- ja alt-kirjeldused, kuidas seadistada tõlkepluginaid ning kuidas tõlketarkvara teie kasuks tööle panna. Muidugi on heal tõlkebürool ka suurepärased tõlkijad ja toimetajad. Küsige tõlkebüroolt taustinfot ka sarnaste juba tehtud tööde kohta.

5. Mida arvestada kodulehe lokaliseerimisel?

Kodulehe lokaliseerimisel on palju nüansse. Suure tõenäosusega muutub eesti keelest võõrkeelde tõlgitud tekst pikemaks. Nii võib juhtuda, et osa lauseid ei mahu tekstiväljale ära ja eesti keeles lühike menüükirjeldus või tekst nupul on vene või leedu keeles palju pikem ning tuleb täielikult asendada. Seega on vaja tõlge pärast üleslaadimist ka veebis üle vaadata: kas kõik lingid töötavad, kas menüüd on sobiva pikkusega jne. Parima tulemuse saamiseks tuleb kohendada tõlkeid või disaini. Kasutage kirjatüüpi, millel on ka kirillitsa versioon olemas. Vastasel korral tuleb kodulehte vene keelde tõlkides font ümber vahetada.

6. Kuidas muuta võõrkeelne koduleht leitavaks?

Et koduleht oleks võõrkeelsetes otsingutulemustes kõrgel kohal ja kergesti leitav, tuleb kodulehe tõlge otsirobotite jaoks optimeerida: vormistada kindlate reeglite järgi, arvestada sõnade järjekorda ja ka mitmeid teisi tingimusi. Märksõnad, mida kasutate oma eestikeelsel kodulehel, ei pruugi teise keelde tõlgituna sama hästi toimida. Kodulehe tõlkimisel peavad tõlkijad arvesse võtma sihtkeele kõige populaarsemaid märksõnu teie tegevusvaldkonnas. Selleks on kõige mõistlikum teha märksõnauuring.

Mis on veel oluline?

Kodulehe puhul on kõige tähtsam hea ja kvaliteetne sisu, mida toetavad nii ilus disain kui kasutusmugavus. Seega nähke vaeva juba algtekstiga ja koostage lihtsasti lokaliseeritav emakeelne tekst. Et koduleht oleks hästi leitav ja teie äri tänu sellele konkurentsivõimeline, tuleb seda pidevalt täiendada ja ajakohastada.

Toimetaja tõlkebüroo on teile kodulehe tõlkimisel hea meelega abiks!

Jaga
Nõuandja