Kuidas teha müüvat kodulehte? Õppetunnid optimeerimise tippudelt (OSA I)

“Digital Elite Camp” on rahvusvaheline internetiturunduse tippüritus, mis toob kokku digiturunduse praktikud ja veebide optimeerijad. Järjekorras kümnes eliitlaager toimus 14.-16. juunil 2018 Laulasmaal ja seal osales 170 inimest 27 riigist. Laagrit korraldavad Dreamgrow ja CXL.

Jagame valikut jagatud tarkustest.

Peep Laja

Kellele nimi tutvustamist vajab, siis Peepon hinnatud maailma nr 1 kõige mõjukamaks veebilehe optimeerimise eksperdiks ja on CXL ja CXL Institute asutaja.

Peep avas ürituse küsimusega, kas on olemas ideaalse veebilehe imevalem või optimeerimise korduvad mustrid, mille kasutamine toob kindlasti edu.

Miks mitte kopeerida Amazoni ja eeldada sarnaseid tulemusi?

Sest konkurentide silmaga näha olevate elementide kopeerimine ei anna samu tulemusi.

“Miski ei purusta illusioone kiiremini kui oma ideede testimine.”

Internetiturunduses ei tööta ükski taktika igavesti. Iga taktika on efektiivne mingi perioodi jooksul.

Kuigi korratavaid mustreid, mis tooks alati kasu, ei ole olemas ei igapäevases elus ega internetiturunduses, võib mõlema puhul rääkida parimatest praktikatest ehk näpunäidetest, mis on seni alati positiivselt toiminud.

Veebilehe konversioonile optimeerimise parimateks praktikateks on näiteks:

Lisaks parimate praktikate järgimisele on töötava ehk kliendi ärilist või muud eesmärki teeniva veebilehe loomiseks/ ümberdisainimiseks alati vaja teha uurimistööd, st. mitmeosalist konversioonianalüüsi.

André Morys

André on Global Optimization Groupi ja konversionsKRAFTi kaasasutaja, ülikoolilektor, kirjanik jpm. Laulasmaal rääkis ta sellest, et kui on valus, siis on hästi, sest pingutused ja kukkumised aitavad kasvada ja areneda.

Tõeline väljakutse ei ole mitte statistikas, tööriistades või kodulehel pesitsevates vigades. André strateegilisele mõtlemisele keskendunud ettekanne keskendus personaalsele arengule ja inimsuhetele.

Tema “õppimiskurvi teooria” kohaselt on iga uue asja õppimise esimeses faasis tegemist ohtliku alaga, mil ollakse mõjutatud ühe kindla lähenemise poolt ning peetakse end eksperdiks.

Et leida ja mõista tõde, tuleb jääda tagasihoidlikuks, kuid avatuks ja uudishimulikuks.

Kui oled juba järgmistesse faasidesse jõudnud, tuleb arvestada sellega, et kliendid võivad olla alles pimedas teadmatuse faasis. Seetõttu ei pruugi neile tõde või tõelisi väljakutseid selgeks teha sugugi õnnestuda.

Sageli ei olegi valdkonna spetsialistide töö mitte veebilehe optimeerimine, vaid ülemuste ja klientide valgustamine. Selleks tuleb leida ühenduslüli nende strateegilise väljakutse ja oma agenda ning A/B testide vahel.

Üks hea strateegiline tööriist on sihtrühmade kaart: joonista see, et mõista ja arvestada kõikide erinevate osapoolte motivatsioone.

Loomulikult soovivad juhid ja omanikud näha ka reaalselt, kuidas optimeerija agenda tegevused end ära tasuvad (ROI).

“Ettevõtted, kelle jaoks kliendikogemus ei ole prioriteet, ei saa kuuluda progressiivsemate sekka. Vähe sellest, nad jäävad teistest pikalt maha.”

Testima ei peaks testimise pärast.

Tuleks valida testid, mis puudutavad asju, millel on reaalselt erisust toov mõju.

Els Aerts

Pikaaegse kasutajakogemuse uurimise taustaga Els Aertsi sõnul on kasutaja-uuringud mitte kulutus, vaid ärimeetod. Tema ettekanne kandis pealkirja “Uurimistööta ei tea sa midagi”.

80% ettevõtetest väidavad end olevat kliendikesksed.

Vaid 8% klientidest nõustub.

Klientide eelistuste uurimiseks on mitmeid meetodeid.

Sotsioloogilistest uuringutest tuntud kvalitatiivne lähenemine aitab vastata Miks? ja Kuidas? küsimustele ja annab sügava pildi teemast. Kvalitatiivse uuringu peamisteks meetoditeks on kasutaja testimine ja intervjuu.

Kvantitatiivsed uuringud vastavad Mis? ja Kui palju? küsimustele ja adekvaatsete tulemuste saamiseks on vaja küsida paljudelt. Peamisteks meetoditeks on kinniste küsimustega ankeetküsitlused, vormide analüüs, soojuskaart.

Karl Gilis

Maailma TOP 3 veebi optimeerija, ekspert ja esineja Karl Gilis vastas oma performance’i käigus küsimusele “Miks sa digiturunduses läbi kukud ja mida selle vältimiseks teha?”

Oma heale maitsele või disainerile lootmine ei ole strateegia. Kui sa tahad head veebi, siis sa pead teadma baasasju.

Koduleht ei peaks olema eneseväljenduslik kunsti-või disainiprojekt. Veeb on asi, mida inimesed kasutavad.

Selleks, et veebis müüa, pead sa oma tootega muljet avaldama ja rääkima mitte endast, vaid kliendist ja tema probleemidest. Sa pead tegema pingutusi selleks, et ennetada ja eemaldada klientide võimalikke hirme ja takistusi.

Kui tahad töötavat veebilehte või e-poodi, siis tee oma külastajad õnnelikuks:

Jaga
Nõuandja