Delegeeri oma kodulehe haldamine virtuaal-assistendile!

Virtuaalassistent annab ettevõtjale võimaluse keskenduda kasumit toovatele tegevustele, sest teeb ära tüütud tausta tööd, mis muidu fookuse eemale viiks.

Virtuaalassistendi pakutavateks teenusteks on näiteks kodulehe haldus, dokumendi- ja infohaldus, raamatupidamine ning e-turundusteenused (strateegiast teostuseni) jpm.

Virtuaalassistent pole robot, kes kodulehtede Chat-aknas automatiseeritud vastuseid annab, vaid päris inimene, kes teeb erinevaid administratiivseid ülesandeid. Teenus jõudis Eestisse rohkem kui viis aastat tagasi ning praeguses majandusolukorras kogub kiiresti populaarsust.

Tööjõukulu on ettevõtetele üks suuremaid püsi väljaminekuid. Samas ei pea iga töö tegemiseks kedagi tingimata palgale võtma, sest töömaht kuude lõikes võib olla väga erinev. Virtuaalassistent vähendab oluliselt juhi töökoormust, tehes ära tööd, mis vajavad aega, kuid hoiavad juhi eemal tema põhifookusest. 

On üsna tavapärane praktika, et ettevõte saab enda kodulehe valmis, kuid aega selle haldamiseks, uuendamiseks või muutmiseks pole. Lisaks ajapuudusele kimbutab sageli ka tööjõu- või lihtsalt oskuste puudus. Aegunud info või uuendamata plugin´idega veebileht aga oma eesmärki ei täida. Virtuaalassistent ongi just see, kes saab kogu kodulehe halduse eemalt enda vastutusele võtta.

Siin on 5 tegevust, mida virtuaalassistent saab kodulehe halduses teha.

1. Sisu muutmine

Kodulehed tehakse valmis, kuid info vajab veebis aeg-ajalt ka muutmist. Näiteks töötajate info uueneb, asukohad või lahtiolekuajad muutuvad, kaupade kirjeldus või nende hind muutuvad, allahindluse suurused või tähtajad pole enam samad jne. 

2. Sisu uuendamine

Üks asi on sisu muutmine, teine aga sisu uuendamine ehk veebi uue sisu loomine. Google premeerib kodulehti, mis pidevalt uuenevad, et kodulehel oleks rohkem liiklust ja see muutuks orgaanilise otsingu jaoks piisavalt adekvaatseks leheküljeks, mida otsingutulemustes soovitatakse. Üheks viisiks sisu uuendada on näiteks blogipidamine, kuid just uute postituste lisamine koos piltidega on paljudele liiga aeganõudev või tüütu töö.

3. Piltide lisamine

Uute toodete fotod, pildid töötajatest, ettevõtte tegemistest või seadmetest annavad veebikülastajale olulist informatsiooni nii ettevõtte töö kvaliteedi, tegemiste kui ka üleüldiste väärtuste kontekstis. Piltide lisamine on aga tülikas töö, sest võtab rohkelt aega, vajab süvenemist ja detailset lähenemist. 

4. Turvalisuse tagamine

Harvad pole juhud, kui keegi paharet üritab veebilehele sisse tungida, seda kaaperdada või mõne viirusega nakatada. Seda juhtub eriti tihti just praegusel ajal, kui kogu maailm on oluliselt rohkem internetist sõltuv. Koos sellega muutub turvalisuse tähtsus veel suuremaks. Selleks, et spämm ei rikuks kodulehte, häkkerid ei võtaks üle süsteemi või ei kaotaks andmeid, peab veeb olema alati turvaline. Turvalisuse jaoks on aga vaja järjepidevalt veebi tarkvara uuendada, sest mida turvalisemaks muutub koduleht, seda nutikamaks muutuvad ka paharetid.

5. Plugin´ide ja lisamoodulite uuendamine

Koduleht on saanud küll valmis, kuid sellega arendustööd veel ei lõpe. Iga veeb sisaldab erinevaid plugin´e ja lisamooduleid, mida on vaja uuendada, värskendada ja vahel isegi välja vahetada. See nõuab taaskord keskendumist, spetsiaalselt aja võtmist ning ka teadmisi, mida mis plugin´iga teha. 

Neid asju, mida kodulehel pidevalt muuta, on palju ning ettevõttel endal jääb see tegevus tihti tagaplaanile. Kui arvestada, et veebileht on sinu peamine müügikanal, siis tuleb panustada sellesse aega ja teadmisi. 

Eesti esimene virtuaalassistent, veebilehe virtuaalassistent.ee looja Jane Salu on antud teenust Eestis laiemalt edendanud juba neli aastat. „Üha rohkem tuntakse virtuaalassistendi teenuse vastu huvi ning nii suuremad, kui väiksemad ettevõtted näevad selles aina suuremat väärtust,“ ütleb Jane Salu.

Niisiis – ettevõtjana on sul mõistlik keskenduda oma firma põhitegevustele ning lasta virtuaalassistendil teha taustatööd - näiteks kodulehe haldamist või uue veebi arendustööd. 

Jaga