Kuidas teha üks korralik kinnisvara arendusprojekti koduleht?

Juba aastaid on kinnisvaravahendajad, -arendajad ja -müüjad pead murdnud kinnisvara müüki toetavate efektiivsemate ja efektsemate lahenduste kasutamise üle. Üks oluline toetusvahend on koduleht. Millised on kinnisvara arendusprojektide kodulehtede trendid, millistest ohtudest ja võimalustest tuleks olla teadlik?

Peatume kinnisvaraprojekti kodulehe erinevatel lahendustel.

Arendajal või kinnisvara müüjal on võimalus tellida erineva sisu ja tehnilise lahendusega kodulehe lahendusi. Kindlasti on nende erinevaid lahendusi palju rohkem, aga toome praegu neist kõige olulisematena välja just need:

  1. Personaalse disaini ja struktuuriga koduleht (nn custom-leht).
  2. Valmis struktuuriga, aga personaalse disainiga koduleht (osaliselt valmis mall, nimetame seda siis pool-template´iks).
  3. Personaalse disainiga (ilma menüüdeta) üheleheline maandumisleht (ehk eelmüügi leht).
  4. Valmis struktuuriga ja valmis disainilahendusega koduleht (täismall või täis-template).
  5. Suuremate arendajate ja kinnisvarabüroode poolt välja töötatud majasisene lahendus, kus olemasoleva ettevõtte kodulehe külge on arendatud universaalne arendusprojektide alamleht, mis on ehitatud universaalse tööriistana paljude erinevate projektidele jaoks.

Seekord räägime põhjalikumalt aga vaid kolmest esimesest kodulehe lahendusest.

Personaalse disaini ja struktuuriga kodulehed

Antud eilehe lahendus on paljude kinnisvaraarendajate ja -müüjate üks esimesi nägemusi ja soove. Tõepoolest - nii palju, kui on erinevaid kinnisvaraobjekte, nii palju ja veelgi rohkem on ka erinevaid nägemusi ja arvamusi, milline peab olema üks hea koduleht. Piire nagu polekski.

Täna tehakse custom-lehti, kasutades peamiselt vabavaraplatvormi Wordpress, mõned aastad tagasi prooviti ka vabavaraplatvormi Joomla aktiivsemalt kasutada. Kümmekond aastat tagasi proovisid kodulehe valmistamise firmad ning disainibürood kinnisvaraarendajatele „mütsi pähe tõmmata“ ka kinniste CRM-tarkvara külge ehitatud lehtedega (tellija jäi sõltuvusse kodulehe tegija tehnilistest süsteemidest).

On palju põhjuseid, miks tellida personaalne sisu, struktuuri ja disainiga koduleht:

 

Disaini tähtust ei saa kunagi alahinnata – välimus loob esmase arvamuse ja mulje. Samas on võimalik hea disain teha kehva sisuga lehele, aga sellisel valel on lühikesed jalad.

Positiivsete võimaluste loomisel ei ole piire, tuleb vaid arvestada põhjaliku ettevalmistusega, suurema projektimeeskonnaga, pikema ettevalmistusajaga ning suure eelarvega.

Olgu kodulehe disain ja struktuur milline tahes, kodulehel on äriline eesmärk – müüa kinnisvara ning aidata kaasa või aidata vormistada müüki (näiteks korterite e-müük broneerimisel). Kodulehel on veel teisi funktsioone, rolle ja eesmärke:

Tegemist on nagu iga teise uue kodulehega, kus kõigile neile detailidele tuleb mõelda.

Loe kodulehe tegemise ja valmistamise kohta rohkem varasemast blogipostitusest „Kodulehe tegemine – 11 etappi

Nagu juba vihjatud, on personaalse disaini ja struktuuriga lehe tegemisel üksjagu palju mõttekohti, mille teadvustamine aitab enne ratsionaalseid valikud teha. Siinkohal toome välja ohukohad, millele mõelda (ei ole tähtsuse järjekorras):

Valmis struktuuriga personaalse disainiga koduleht (pool-template).

Kõigi ülaltoodud ohukohtade valguses on märgata trende, kus arendajad tellivad valmis struktuuriga, aga personaalse disainiga kodulehti. Sama kodulehe struktuuri soovitakse kasutada mitme järjestikuse projekti puhul. Olulised muutujad on siis vaid 3D pildid ja videod, kaart ning tekstid jne. Sisu on tähtsam kui iial varem.

Seda viimati nimetatud trendi on viimasel 3-5 aastal kasutatud aktiivselt ka Skandinaavia kinnisvaraarendajate poolt, kus kõige olulisem väärtus on projekt ise – projekti asukoht, tema ehituslikud ja tehnilised tugevused ja iseärasused. Seda kõike proovitakse rõhutada tugevate ja isikupäraste 3D piltidega ning „mastivideote“ ja drooniklippidega.

Sellist kodulehte on ka odavam üleval pidada - kergem on muudatusi teha ja lihtsam skaleerida. Leht tehakse Wordpressi platvormile, mille struktuuri ja sisu oskavad muuta enamus programmeerijad ning igapäevased muudatused saab müügijuht ise ära korraldada.

Ka kliendil on palju lihtsam, kui ta harjub infot tarbima juba tuttava struktuuriga kodulehelt. Kui arendaja on vaeva näinud toote arendamisega, on võimalus luua tootepõhiseid turundussõnumeid, mis kliendile ka päriselt lisaväärtust annavad.

Võib ju öelda, et sellised kodulehed on emotsioonivaesemad ning konkurentidest eristuvat stiili on raske luua, aga see ei olegi peamine. Arendaja, ehitaja, arhitekt ja kogu projekti meeskond peavad pingutama toote (projekti) sisulise arendamisega, mitte laskma turundusmeeskonnal luua kodulehe abil illussioone tootest, mida tegelikult ei pruugi olla.

Maandumisleht ühe päevaga

Arendajate viimase aja trendina tehakse arendusprojektide eelmüügi jaoks üheleheline maandumisleht kontaktide ja päringute kogumiseks. See maandumisleht pannakse üles juba enne ehitusloa kättesaamist, nii on kodulehel olev info mitte konkreetne, vaid pigem emotsionaalne.

Lisatakse juurde ka varajase ostja soodustusi.

Oluline rõhk on 3-4 3d pildil. Protsessi juures on kõige keerulisem kokku leppida projekti lugu slogan ehk hüüdlause, logo ja domeeniaadress.

Kokkuvõtteks tuleb panna rõhku toote tugevustele ja omadustele

Kinnisvaraprojekti kodulehel tuleb rõhku panna ideaalse kliendi tuvastamisele ja temale õigete märksõnadega toote presenteerimisele. Seejärel tuleb klienti juhtida kodulehel nii, et tal oleks võimalik teha päringuid, avaldada ostusoovi jms.

Milline on aga ideaalne klient, keda me tahame kodulehe abil tabada ja temale vajalikku infot anda See „Ideaalne klient“ on üks olulisemaid definitsioone, mille kirjeldamisel peab üsna palju vaeva nägema – kes on klient, kes on teie ettevõttele kõige kasulikum, kes on see, kellele teie ettevõtte on teenust/kaupa pakkudes kõige efektiivsem?

Jaga