Kuidas teha üks korralik kinnisvara arendusprojekti koduleht?

Andre Poopuu
16. okt 2019
8 min lugemine

Juba aastaid on kinnisvaravahendajad, -arendajad ja -müüjad pead murdnud kinnisvara müüki toetavate efektiivsemate ja efektsemate lahenduste kasutamise üle. Üks oluline toetusvahend on koduleht. Millised on kinnisvara arendusprojektide kodulehtede trendid, millistest ohtudest ja võimalustest tuleks olla teadlik?

Peatume kinnisvaraprojekti kodulehe erinevatel lahendustel.

Arendajal või kinnisvara müüjal on võimalus tellida erineva sisu ja tehnilise lahendusega kodulehe lahendusi. Kindlasti on nende erinevaid lahendusi palju rohkem, aga toome praegu neist kõige olulisematena välja just need:

 1. Personaalse disaini ja struktuuriga koduleht (nn custom-leht).
 2. Valmis struktuuriga, aga personaalse disainiga koduleht (osaliselt valmis mall, nimetame seda siis pool-template´iks).
 3. Personaalse disainiga (ilma menüüdeta) üheleheline maandumisleht (ehk eelmüügi leht).
 4. Valmis struktuuriga ja valmis disainilahendusega koduleht (täismall või täis-template).
 5. Suuremate arendajate ja kinnisvarabüroode poolt välja töötatud majasisene lahendus, kus olemasoleva ettevõtte kodulehe külge on arendatud universaalne arendusprojektide alamleht, mis on ehitatud universaalse tööriistana paljude erinevate projektidele jaoks.

Seekord räägime põhjalikumalt aga vaid kolmest esimesest kodulehe lahendusest.

Personaalse disaini ja struktuuriga kodulehed

Antud eilehe lahendus on paljude kinnisvaraarendajate ja -müüjate üks esimesi nägemusi ja soove. Tõepoolest - nii palju, kui on erinevaid kinnisvaraobjekte, nii palju ja veelgi rohkem on ka erinevaid nägemusi ja arvamusi, milline peab olema üks hea koduleht. Piire nagu polekski.

Täna tehakse custom-lehti, kasutades peamiselt vabavaraplatvormi Wordpress, mõned aastad tagasi prooviti ka vabavaraplatvormi Joomla aktiivsemalt kasutada. Kümmekond aastat tagasi proovisid kodulehe valmistamise firmad ning disainibürood kinnisvaraarendajatele „mütsi pähe tõmmata“ ka kinniste CRM-tarkvara külge ehitatud lehtedega (tellija jäi sõltuvusse kodulehe tegija tehnilistest süsteemidest).

On palju põhjuseid, miks tellida personaalne sisu, struktuuri ja disainiga koduleht:

 • võimalus luua konkurentidest eristuva disaini ja struktuuriga leht
 • leht on palju emotsionaalsem ja vau-efektiga
 • disain on esikohal, seejärel struktuur ja sisu
 • eeldatavalt on personaalse lehe tegijad ka professionaalsed, mis annab põhjuse oletada, et kodulehe füüsiline ja ka visuaalne eluiga on tavapärasemast pikem
 • fakt, et suuremahuline leht on kallis, ei ole argument mitte tellida sellist lehte, kui projekti kogumaht on ka rahaliselt ning ajaliselt suur
 • leht annab võimaluse erinevate vahenditega mugavuslahendusi luua, nagu näiteks:
  • kinnisvara e-pood (näiteks Woocommerce baasil)
  • siseviimistlusmaterjalide valik ja tellimine kliendile kodulehe kaudu
  • suur hulk detailirohkeid ja emotsionaalseid 3D pilte
  • virtuaaltuurid
  • droonivideod ja fotod
  • hinnakirja ja objekti vaheline seos (klõpsan hinnakirja, näen ostetava objekti asukohta hoones) jne
 • koduleht kohustab suurt hulka inimesi projekti detailidele mõtlema ning kodulehe sisusse panustama. Rohkemate võimalustega lehel on ka rohkem infot – ehitaja, arendaja, arhitekti, sisearhitekti, möbleerija, haldusfirma, panga, erinevate koostööpartnerite kohta.

 

Disaini tähtust ei saa kunagi alahinnata – välimus loob esmase arvamuse ja mulje. Samas on võimalik hea disain teha kehva sisuga lehele, aga sellisel valel on lühikesed jalad.

Positiivsete võimaluste loomisel ei ole piire, tuleb vaid arvestada põhjaliku ettevalmistusega, suurema projektimeeskonnaga, pikema ettevalmistusajaga ning suure eelarvega.

Olgu kodulehe disain ja struktuur milline tahes, kodulehel on äriline eesmärk – müüa kinnisvara ning aidata kaasa või aidata vormistada müüki (näiteks korterite e-müük broneerimisel). Kodulehel on veel teisi funktsioone, rolle ja eesmärke:

 • koduleht peab tekitama usaldusväärsust nii projekti osaliste kui objekti vastu
 • peab andma selged vastused, millega on tegu – mida klient ostab (eelised, tugevused, kliendi väärtuspakkumine)
 • eristuma, et jääda meelde
 • looma klienditeekonna - usaldus, teadmine, otsus, tegevus (klienditeekond)
 • võimaldama igal sobival hetkel tegevus teostada (päring, ost)

Tegemist on nagu iga teise uue kodulehega, kus kõigile neile detailidele tuleb mõelda.

Loe kodulehe tegemise ja valmistamise kohta rohkem varasemast blogipostitusest „Kodulehe tegemine – 11 etappi

Nagu juba vihjatud, on personaalse disaini ja struktuuriga lehe tegemisel üksjagu palju mõttekohti, mille teadvustamine aitab enne ratsionaalseid valikud teha. Siinkohal toome välja ohukohad, millele mõelda (ei ole tähtsuse järjekorras):

 • Liiga vara alustatakse disaini loomisega või ajaliselt ollakse liiga kaua disainifaasis kinni. Oluline on meeles pidada, et disain on mitme olulise protsessi tagajärg, mitte eeldus – kliendi vajadused, lehe struktuur, objekti tugevused, eristuvad toote elemendid jm.
 • Keskendumine asjadele, mis müüki ei mõjuta. Soov luua midagi ilusat ja omanäolist viib fookuse tootelt ja ärilistelt eesmärkidelt eemale.
 • Suuremahulise kodulehe tegemisel on projekti osapooli rohkem, seega ka eksimisvõimalusi on rohkem. Projekti ajagraafikusse peab lisama siis ajalisi puhvreid.
 • Projekti meeskonna kokkupanek on kriitlise tähtsusega – kas tellida kodulehe „võtmed kätte“ lahendus ühelt firmalt või tellida loovtöö teiselt, UX (kasutajakogemus, mille kohta hea artikkel OKIA-lt) kolmandalt, programmeerimine neljandalt ettevõttelt, siis veel SEO, kodulehe tekstide kirjutamine jne.
 • Suuremahulise projekti puhul ei ole head valikut – kas olla ise tellijana tugev projektijuht, kelleks saad läbi positiivsete ja negatiivsete kogemuste, või palgata projektijuhti, kes kõik vajaliku korraldab sh tellib erinevad kodulehe osad erinevatelt firmadelt.
 • Nagu öeldakse nii mõneski teises eluvaldkonnas - ostu sooritamisel ei mõtle me tavaliselt hilisemale ülalpidamisele, samamoodi on ka personaalse struktuuri ja disainiga kodulehe tellimisel.
 • Kodulehe tegijad näevad kurja vaeva hoidmaks tugevaid disainereid ja programmeerijaid palgal, kuid aasta pärast ei pruugi enam teda samas firmas olla. Seetõttu ei taha ka mitmed tuntud kodulehetegijad keerulisi kodulehti luua, kuna tulevikus ei pruugi olla oskajaid inimesi muudatuste-täienduste tegemiseks.
 • Seda peab ka kodulehe tellija meeles pidama – väga keerukad kodulehed on iga konkreetse disaineri ja programmeerija nägu, mistõttu tuleb mõelda kohe, mis saab siis, kui need inimesed ei ole tulevikus kättesaadavad.
 • Hilisem kulu lehe ülalpidamisele on suurem.

Valmis struktuuriga personaalse disainiga koduleht (pool-template).

Kõigi ülaltoodud ohukohtade valguses on märgata trende, kus arendajad tellivad valmis struktuuriga, aga personaalse disainiga kodulehti. Sama kodulehe struktuuri soovitakse kasutada mitme järjestikuse projekti puhul. Olulised muutujad on siis vaid 3D pildid ja videod, kaart ning tekstid jne. Sisu on tähtsam kui iial varem.

Seda viimati nimetatud trendi on viimasel 3-5 aastal kasutatud aktiivselt ka Skandinaavia kinnisvaraarendajate poolt, kus kõige olulisem väärtus on projekt ise – projekti asukoht, tema ehituslikud ja tehnilised tugevused ja iseärasused. Seda kõike proovitakse rõhutada tugevate ja isikupäraste 3D piltidega ning „mastivideote“ ja drooniklippidega.

Sellist kodulehte on ka odavam üleval pidada - kergem on muudatusi teha ja lihtsam skaleerida. Leht tehakse Wordpressi platvormile, mille struktuuri ja sisu oskavad muuta enamus programmeerijad ning igapäevased muudatused saab müügijuht ise ära korraldada.

Ka kliendil on palju lihtsam, kui ta harjub infot tarbima juba tuttava struktuuriga kodulehelt. Kui arendaja on vaeva näinud toote arendamisega, on võimalus luua tootepõhiseid turundussõnumeid, mis kliendile ka päriselt lisaväärtust annavad.

Võib ju öelda, et sellised kodulehed on emotsioonivaesemad ning konkurentidest eristuvat stiili on raske luua, aga see ei olegi peamine. Arendaja, ehitaja, arhitekt ja kogu projekti meeskond peavad pingutama toote (projekti) sisulise arendamisega, mitte laskma turundusmeeskonnal luua kodulehe abil illussioone tootest, mida tegelikult ei pruugi olla.

Maandumisleht ühe päevaga

Arendajate viimase aja trendina tehakse arendusprojektide eelmüügi jaoks üheleheline maandumisleht kontaktide ja päringute kogumiseks. See maandumisleht pannakse üles juba enne ehitusloa kättesaamist, nii on kodulehel olev info mitte konkreetne, vaid pigem emotsionaalne.

Lisatakse juurde ka varajase ostja soodustusi.

Oluline rõhk on 3-4 3d pildil. Protsessi juures on kõige keerulisem kokku leppida projekti lugu slogan ehk hüüdlause, logo ja domeeniaadress.

Kokkuvõtteks tuleb panna rõhku toote tugevustele ja omadustele

Kinnisvaraprojekti kodulehel tuleb rõhku panna ideaalse kliendi tuvastamisele ja temale õigete märksõnadega toote presenteerimisele. Seejärel tuleb klienti juhtida kodulehel nii, et tal oleks võimalik teha päringuid, avaldada ostusoovi jms.

Milline on aga ideaalne klient, keda me tahame kodulehe abil tabada ja temale vajalikku infot anda See „Ideaalne klient“ on üks olulisemaid definitsioone, mille kirjeldamisel peab üsna palju vaeva nägema – kes on klient, kes on teie ettevõttele kõige kasulikum, kes on see, kellele teie ettevõtte on teenust/kaupa pakkudes kõige efektiivsem?

Andre Poopuu

RK Media OÜ on personaalset turundus ja turundusjuhtimise teenuseid pakkuv ettevõte.\r\n\r\nKeskendume kolmele tegevusvaldkonnale – Üldturundus, Digiturundus ja spetsiifilise fookusena kinnisvaraturundus. Turundusteenuse pakkumisel lähtume süsteemsest protsessist „küsi ja vasta“. See on protsess, mis viib tulemuseni. Nii käsitleme ka kinnisvaraturundusse projekte – olgu tegemist kinnisvara uusarenduse turundustegevuse planeerimisega, kinnisvarafirma brändi ja kuvandi välja töötamisega või uue kodulehe ehitamisega.

Kasutajad kes lugesid seda artiklit lugesid ka neid

Veebimajutus on Facebookis. Sina oled kah.
Saame sõpradeks? Meil on Sulle palju rääkida, küllap Sul meilegi. Teeme ära?
fox-head fox-head
Ka veebis tuleb targalt tegutseda. Eriti veebis!
Veebimajutuse 25 000 klienti rääkisid ja meie kuulasime - oleme teie vajaduste ning tagasiside põhjal loonud blogi, milleta ei saa hakkama ükski edukas e-ärimees. Eesti tippkirjutajad toovad Sinuni värskeimad nipid, uudised ja nõuanded. Ükski trend ei jää saladuseks ning väljakutse ületamatuks!
Klienditeenindus
Lisasime diili sinu ostukorvi, said ikka mega hea diili!

Vali paketi periood

1 kuu põhine arveldus

Kuus 12.08

Kokku 12.08

3 kuu põhine arveldus

Kuus 12.08

Kokku 36.24

6 kuu põhine arveldus

Kuus 12.08

Kokku 72.48

1 aasta põhine arveldus

Säästad 20% ehk -24.16

Kuus 10.07

Kokku 120.80

1 aasta
0.00
2 aastat
0.00
3 aastat
0.00
4 aastat
0.00
5 aastat
0.00
6 aastat
0.00
7 aastat
0.00
8 aastat
0.00
9 aastat
0.00
10 aastat
0.00