Kaubamärk veebis ja sinu kodulehel - millest alustada ja kuhu välja jõuda?

Mis see kaubamärk üldse on ja miks peaks seda kaitsma? Meenuvad ju meile kõigile sellised tuntud kaubamärgid nagu Kalev, Saku, Apple ja Ford. Kui aga tegemist on pisikese firmaga, millel registreeritud oma domeen, siis kas peaks ka kaubamärgile ja selle kaitsmisele mõtlema? Neile küsimustele annab järgnevalt vastuse leiutaja ja ettevõtja Leo Siemann.

Juba ammusest ajast on inimesed püüdnud oma tooteid ja teenuseid eristada. Esmalt hakati aga eristusmärke kasutama hoopis kariloomadel, et nende omanikud saaksid vahet teha, kes kellele kuulub.

Wikipedia andmetel on kaubamärk tähis, mis võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupa või teenust teise ettevõtja samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärk võib olla sõna, väljend, kujutis, tähe- ja numbriühend või nende kombinatsioon. Kaubamärk võib olla ka näiteks heli- või lõhnamärk.

Kaubamärgile saab taotleda õiguskaitset teatud kaupade ja teenuste tähistamiseks selle registreerimise teel. Kaubamärke ei patenteerita, vaid registreeritakse Patendiametis.

Registreeritud kaubamärgi omanikul on selle kasutamise ainuõigus kaupade ja teenuste loetelus nimetatud valdkonnas. Omanik võib kaubamärgi ainuõiguse rikkumise takistamiseks algatada kohtumenetluse ja aegajalt me sellistest vaidlustest ka kuuleme. 

Kus kaubamärk kehtib? Päris- ja virtuaalmaailma kaubamärgid

Kaubamärgi kehtivuse ulatus on piirkondlik ja tuleb omanikul ehk selle taotlejal sätestada just seal, kus seda soovitakse, olgu selleks siis kas ainult asukohariik või laiem piirkond nagu Euroopa või Aasia. Taotleda võib ka kogu maailmas kehtivat kaubamärki WIPO ehk Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni vahendusel.

Tänapäeval on aga tekkinud terve hulk kaubamärke, mida kasutatakse vaid virtuaalses maailmas ehk siis veebilehtedel, sotsiaalmeedias ja ka äppides. Näiteks Google, Facebook ja YouTube on siinkohal kolm tuntuimat maailmas. Kõik need algasid Internetist ja on seal rõõmsalt tänaseni.

Peagi ilmub müügile aga Google´i järjekordne telefon, mis kannab tolle kaubamärki, mis tähendab omakorda, et Google´i kaubamärgi kasutamine on taas mõne klassi võrra laienenud ka füüsilistele toodetele.  

Vaatame siis järgnevalt, miks on kaubamärk oluline veebiteenuste puhul ja kuidas seda kaitsta.

Kõigepealt peab ütlema, et veebis saab eristada kahte sorti kaupu ja teenuseid:

  1. nö päris asjad, mida veebi vahendusel reklaamitakse ja müüakse ja  
  2. ainult veebis olevad virtuaalsed tooted või teenused

Tegelikkuses aga pole vahet, kas toode või teenus on virtuaalne või päris, kaitsta tuleb seda ikka, kui ilma jääda ei soovi. Seetõttu ongi oluline luua oma kaubamärk ja see kasutusele võtta.

Selleks võib olla logo või tähemärk, heli või isegi lõhnamärk. Olgu see siis 2D või 3D, oluline on ikka asjaolu, et kaubamärk eristuks juba kasutusel olevatest kaubamärkidest.

Millised kaubamärgi klassid peaksin valima veebis osutatavatele teenustele?

See sõltub nüüd juba sellest, millisel otstarbel ja kus antud kaubamärki kasutada soovitakse. Nimekiri kaupade ja teenusklasside kohta asub Patendiameti kodulehel, kus 1-34 on kaupade ja 35-45 teenuste klassid: vt epa.ee/et/kaubamargid/kaupade-ja-teenuste-klassifitseerimine. Üks levinumaid klasse, millega veebiteenuste põhiseid kaubamärke kaitstakse, on klass 35.

Mida teha, kui kaubamärk tundub olevat liiga kallis meetod omandi kaitseks?

Üldiselt on oluline teada, et kohustust kaubamärki registreerida ei ole. Sageli piisab ka märgistuse TM lisamisest, et rahvale omandiõigustest märku anda. Kui kaubamärk on juba internetis ringlemas ja tuntud, siis seda pole enam kellelgi näppama hakata suurt mõtet, sest see on kõigile nähtav ja teada, millal antud märk kasutusele ilmus.

Lisaks on veel üks hea moodus kaubamärgi väärkasutuse kaitsmiseks nö domeenistamine. Viimane tähendab seda, et kui ostad endale samanimelise domeeni, mis lõpeb .com või .ee ehk valitud maa tippdomeeniga, siis šansid, et keegi su märgile küüned taha ajab, langevad tunduvalt.

Veelgi parem, kui antud domeenile ka oma kodulehe paigutad, mille nimetus kattub 1:1 kaubamärgi nimetusega, seda muidugi juhul, kui on tegemist sõnalise kaubamärgiga. Ülejäänud töö teevad sinu eest juba Google ja teised otsingumootorid.

Kui on aga tegemist kujundmärgiga, siis oluline on see märk ka oma kodulehele lisada, et tekiks seos antud kujutise ehk logo ja valitud domeeni vahel.

Mida tähendavad tähised TM ja ® ja millal neid kasutatakse?  

TM ehk siis Trade Mark (inglise keeles) on viiteks sellele, et antud kaubamärk on juba kasutusele võetud. Tähist ® aga kasutatakse siis, kui Patendiamet on kaitse väljastanud ehk antud kaubamärgi registreerinud ja oma registrisse kandnud. Mõlemal puhul võib kaubamärgi omanik selle rahulikult oma tootele või teenusele lisada ilma, et selleks peaks kelleltki luba küsima.

Tasuta ekspertnõuannet kaubamärkide kohta saab Eesti Patendiametist ning Eesti Intellektuaalomandi- ja Tehnoloogiasiirde Keskusest. Patendivolinikud annavad ka tavaliselt esimesed 20-30 minutit tasuta konsultatsiooni, kuid hiljem maksab nende töö keskeltläbi 100 eurot tund.

Eestis kehtivad kaubamärgilõivud leiab Patendiameti kodulehelt. Kaubamärgi taotluse võib ka täitsa vabalt ise esitada, kui aga asi liiga keeruline tundub, siis on soovitav selleks kasutada patendivoliniku abi.

Lisainfo: 

euipo.europa.eu/ohimportal/et/trade-marks-basics

epa.ee/et/kaubamargid/mis-kaubamark

wipo.int/trademarks/en/

eitk.ee

Jaga
Nõuandja