Jurist selgitab, mida teha, kui keegi sinu pilti ilma loata oma veebilehel kasutab

Tartu ülikooli intellektuaalse omandi valdkonna jurist Reet Adamsoo selgitab, kuidas oma veebilehel legaalselt pilte kasutada ning mida teha, kui keegi peaks ilma loata sinu pilti kasutama.

Kas oma veebilehele tohib panna kellegi teise tehtud pilti, kui ei ole selle jaoks luba?

Põhireegel on see, et oma avalikule veebilehele tohib teise autori teost panna ainult sel juhul, kui on selle autori luba olemas.

Kas sama kehtib ka siis, kui on tegemist privaatse veebilehega, näiteks ettevõtte siseveebiga?

See ei oma siin tähtsust. Autori mõistes on tegemist kolmanda isikuga ning ikkagi on vaja autori luba.

Kas ja kuidas peab pildile viitama ning kas seda on vaja teha ka siis, kui on pilt ära ostetud?

Kui autor loovutanud pildi ostjale oma autori varalised õigused, siis õigus autori nimele on autori isiklik õigus ning seetõttu autorile tuleb alati viidata.

Autoriõigused jagunevad autori varalisteks ning autori isiklikeks õigusteks. Varalised õigused on need, mida saab loovutada. Kui te võõrandate autorilt autori varalised õigused, siis seal hulgas reprodutseerimiseks ja levitamiseks, siis autori isiklike õigusi võõrandada ei saa, seal hulgas õigust autori nimele.

Kui autoriga on kokkulepe, et temale viitama ei pea, siis võib ka viitamata jätta. See aga nõuab autori isikliku õiguse osas kokkulepet. Ma ei näe siiski põhjust, miks ei peaks viitama autorile.

Kui näiteks stock-foto juures on märge, et ei ole tarvis viidata, kas siis viitamata jätmine on lubatud?

Kui te võtate pilte või tekste mingisuguselt veebilehelt, siis tuleb alati jälgida, millised tingimused on sellel veebilehel olemas. Tihtipeale on lehel lause „kõik õigused kaitstud“ või „all rights reserved“, siis see tähendab, et kõik kas varalised või isiklikud autoriõigused kuuluvad sellele autorile või siis on autoriõiguste omanikuks isik, kellele autor on need loovutanud. Autor ja autori varaliste õiguste omanik ei pruugi kokku langeda.

Põhitingimuseks on see, et tuleb vaadata, millised tingimused kasutamiseks on veebilehel olemas. Kui on kirjas, et kõik õigused on kaitstud, siis tuleb kindlasti autori käest küsida.

Millise litsentsi puhul tohib pilte vabalt kasutada?

On olemas mudellitsentsid. Tihtipeale on autori pildi juures mudellitsents märgitud ning öeldud, millised õigused ta kasutajale annab. Kui teie tahate [pilti] kasutada, siis näete, mida te võite teha. Üks selline litsents on näiteks creative commons (CC) litsents.

Selle puhul on erinevate õiguste mahuga litsentsid, kust lähtub, mida te võite teha. Kõige lihtsam tüüp on by and share ehk teost võib jagada samadel tingimustel autorile viidates. Kui selline märge on seal olemas, siis võite selle ilma autorilt täiendavat luba küsimata panna oma lehele.

Seal võivad aga ka teistsugused tingimused olla, näiteks kas võib ärilisel eemärgil kasutada või ei.

Sellise litsentsi puhul on vaja jälgida, mis kirjas on, kuid reeglina autori käest sellisel puhul täiendavat luba küsima ei pea, kui te ei soovi kasutada kuidagi teisel viisil, kui litsentsi juures kirjas on.

Mida teha, kui märkad, et keegi on võtnud sinu pildi ja selle oma kodulehele üles pannud?

Kõige õigem on alguses pöörduda kas selle füüsilise või juriidilise isiku poole ja saata talle märgukiri ja esimese asjana paluda foto või muu teose kohest eemaldamist. Kui see ei aita, siis tulebki kohtusse minna.

Tuleb viidata autoriõiguse seadusele, selgitada, kas olete teose autor või autori varaliste õiguste omanik (kui autor on varalised õigused loovutanud), ning nõuda kohest kõrvaldamist.

Kui teil ei ole aga soovi, et pilti tingimata ära võetaks, siis kindlasti võite teha sellise nõude, et autori nimi ning võtmise keskkond avaldada selle pildi juures.

Kas pildi kasutajal on õigus viite panemisest keelduda ning hoopis pilt eemaldada?

Jah, kui ta ei soovi viidet panna, siis võib ta lihtsalt pildi eemaldada.

Algne artikkel avaldati Geenius.ee lehel meie blogis.

Jaga
Nõuandja