Ekspert Tanel Nigul: kuidas teha häid maandumislehti ja millised ei toimi üldse?

Tänapäeval on maandumislehed äärmiselt oluline teema, kuid tihti kiputakse nendega vigu tegema. Kuidas neid vältida, rääkis Veebimajutuse partner, Tanel Nigul agentuurist PauseDigital.

Mis on maandumisleht ning mis teeb selle eriliseks?

Maandumislehe all peetakse tänapäeval silmas veebilehte, millel külastaja "maandub". Reeglina on need eraldatud kodulehest ja täidavad vaid ühte-kahte kindlat eesmärki. Maandumislehe teeb eriliseks ilmselt just see, et puudub navigatsioonimenüü ja informatsiooni on võimalikult vähe ja konkreetselt.

Kuidas maandumislehe loomise protsessile lähenema peaks?

Esiteks tuleb kindlaks teha, kas maandumisleht on kõige õigem asi, mida vaja on. Maandumislehte luues tuleb silmas pidada järgmist kahte punkti: kes on lehe sihtgrupp ja millist eesmärki leht täidab.

Sihtgrupist sõltuvalt tuleb luua efektiivne ja funktsionaalne disain. Kui lehe eesmärk on näiteks koguda potentsiaalseid kliente enda e-maililisti, tuleks rõhuda just sellele, mitte lehte üle koormata muu ebaolulise kraamiga.

Heal maandumislehel on ainult see informatsioon, mis on vajalik lehe eesmärgi täitmiseks ja mitte rohkem.

Millised on tüüpvead, mida selliste lehtede puhul tehakse?

Kõige rohkem näen ma just seda, kuidas tähelepanu pööratakse küll ilusale disainile ja isegi loogilisele ülesehitusele, kuid unustatakse ära kaks väga olulist asja, mida esmapilgul ei märka.

Nendeks on lehe kiirus ja dünaamiline disain. Neid kahte aspekti võib tänapäeval pidada ühtedeks kõige olulisemateks. Tihtipeale koormatakse leht üle suurte piltidega või on leht lihtsalt optimeerimata, mis teeb selle aeglaseks ja külastaja loobub enne, kui leht on jõudnud üles laadida.

Teiseks – dünaamiline disain. Ajal, mil nutiseadmetest tuleb külastusi rohkem, kui arvutitest, ei saa tähelepanuta jätta lehe mobiilvaadet. Kui leht näeb telefoni veebilehitsejas jube välja ja teksti lugemiseks peab pidevalt sisse-välja zoomima, tüdineb külastaja kiiresti.

Milliste nippidega neid vigu vältida saaks?

Efektiivse maandumislehe loomisel on testimine väga oluline osa. A/B-testimise puhul on oluline korjata lehe statistikat, nii palju kui vähegi võimalik. Call-to-Action konversioone, lehe bounce rate’i ja muid näitajaid. Proovida tuleks erinevaid pilte (vahel on pildi puudumine parem), tekste ja vorme.

Statistika aitab teha muudatusi ja sihtida tuleks võimalikult madalat bounce rate’i ja suurt konversiooniprotsenti.

Mis võiks maandumislehel olla, kuid mida unustatakse sinna tihtipeale lisada?

Kui ettevõttel on social proofi ehk palju meeldimisi Facebookis, head tagasisidet klientidelt või midagi muud, mis tekitaks külastajas usaldust, tuleks see kindlasti lehele lisada. Kuid märgin siinkohal ära, et ka sellega ei tohiks lehte üle koormata, vaid paigutada lehele strateegiliselt.

Kindlasti ei tohiks üritada külastajat lollitada võltstagasisidega, sest see maksab kiiresti kätte.

Millised on kolm kõige olulisemalt aspekti kujunduse ning info paigutuse osas, mida alati meeles peaks pidama?

Praeguse aja trende silmas pidades, ei saa disainiga valesti minna, kui ühendad need kolm elementi: minimalistlikkus, mahedad toonid ja JavaScript-animatsioonid. Viimaseid tuleb aga kasutada targalt ja pigem vähem, kui rohkem.

Info tuleks lehele paigutada nii, et seda oleks külastajal kerge hoomata, et see tekitaks huvi ja et see täidaks enda eesmärgi. Kuna kõik maandumislehed on erinevad, on raske välja tuua kindlat layouti, mis iga kord toimiks, kuid siinkohal tulebki mängu testimine. See aitab igal maandumislehel välja voolida parima paigutuse.

Kas oskate tuua näite heast maandumislehest ning mõnest halvast?

Arusaadavatel põhjustel ei hakka ma välja tooma kohalikke maandumislehti, kuid võin välja tuua paar näidet välismaistest maandumislehtedest.

Head maandumislehed:

Trulia
Näide äärmiselt minimalistlikust, kuid efektiivsest lehest. Enda kodu väärtuse teada saamine on näiliselt vaid ühe lahtri täitmise taga, mis tekitab külastajas huvi.

Webprofits
Info on paigutatud nii, et see on kergesti hoomatav. Kasutatud on mahedaid värve ja huvitavaid JavaScript-animatsioone. Välja on toodud ka statistika (social proof) ja selge Call-to-Action.


Kehvad maandumislehed:

Keyshot
Esiteks on nende maandumisleht integreeritud kodulehe sisse, mis teeb lehe aeglaseks ja navigatsiooniriba lisab ebaolulist informatsiooni. Lisaks on leht liiga kirju. Call-to-Action on topitud üles menüüribasse. Disain annab palju soovida, näiteks sinine tekst ei paista mõne pildi pealt üldse välja.

Jaga