Garage48 riigiteenuste häkatonil loodi lahendus kiirabile ja tuletõrjele pildi edastamiseks sündmuskohalt

Garage48, mis on nädalalõpus 48 tundi kestev kiirhäkkimise tööfestival, tegi eelmise aasta viimase võimsa spurdi riigiteenuste alal. Osalejateks olid IT-arendajad ning arendatavaks riigiteenused. Võitis lahendus, mis lubab päästeteenistustele abi kutsujatel edastada sündmuskohalt pilte ja videoid.

Garage48 detsembrilõpu ettevõtmine toimus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, mis on esimene riigi digiteenuste häkaton Garage48 ürituste pikas reas. Digiriigi Häkatoni nime kandnud ürituse põhieesmärk oli riigi ja erasektori koostöö edasiarendamine uute teenuste loomisel.

Seekord olid osalejateks kogenud IT-ettevõtted ja nende spetsialistid, et lahendada igapäevaprobleeme, mis e-riigil ees seisavad ning vähendada bürokraatiat ja liigset asjaajamist.

Digiriigi Häkaton erines veidi tavalistest 48 tunni häkatonidest selle poolest, et ideed ja tiimid olid juba enne üritust valmis, mitte ei hakatud neid looma esimestel tundidel. Ministeerium pani kirja, milliseid teenuseid neile on hädasti vaja ning osalevad ettevõtted panid kokku spetsialistidest tiimi, mis suudaks neid ülesandeid kiiresti lahendada.

Kokku tuli ministeeriumilt 20 kõige põlevamalt lahendamist vajavat probleemi, 15 ettevõtet asusid neid lahendama. Lõpuks jäid sõelale 12 probleemi, mille lahendamiseks anti 48 tundi.

Ülesanded ja lahendajad olid järgmised:

AlphaBlues ja Mikaels Labs valisid justiitsministeeriumi jututoa-akna lahendamise juriidilistele küsimustele vastamiseks.

CGI Eesti võttis lahendada riigi varade müügi automatiseerimise , mille tellis rahandusministeerium.

Creditinfo Eesti​ töötas koos justiitsministeeriumiga välja lahendust, et kohtumaterjalidest ühe liigutusega eemaldada kogu personaalne info, mis pole avalikustamiseks.

DATEL, Tiim B ja Fujitsu Estonia lahendasid aga probleemi, kuidas lihtsustada puudega inimeste parkimislubade väljastamise süsteemi.

Finestmedia, Producement ja Net Group tegelesid kõik Häirekeskuse ülesandega luua lahendus, mille abil saaksid abi kutsujad otseajas edastada pilte ja videoid sündmuskohast, mis aitaks päästetöid ja abi saatmist paremini organiseerida.

Flowit aitas Registrite ja Infosüsteemide Keskusel lihtsustada ärinime valimise süsteemi, et ettevõtja saaks selle protsessi läbida kiiremini.

Helmes aitas kaitsejõududel asendada senist paberdokumentidel põhinevat infotöötlust,  mis oli seotud reservüksuste loomisega.

Mooncascade ja Reach-U (Alpha Team) lahendasid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi väljapakutud ideed lahendad amobiilsete inimeste jaoks transpordi korraldamist vastavalt nende asukohale äärelinnades ja linnalähedastes asulates: vabadust valida omale sobiv aeg ja liikumisviis töölejõudmiseks.

Optimist Digital ja Reach-U aitasid Eesti linnade ja omavalitsuste liidul koondada erinevaid e-teenuseid ühtsesse süsteemi.

Proekspert ja TalTech aga aitasid kultuuriministeeriumil muuseumikopgude invertariseerimist lihtsustada.

Vumonic tegi valmis lahenduse konkurentsiameti teenuste hinna väljaarvutamiseks.

Võitjaks ehk esimese koha vääriliseks tunnistati Net Groupi lahendus Häirekeskusele otsepildi edastamiseks. Preemiaks oli 10 000 eurot ja võimalus koostööd jätkata.

Teise koha sai Proekspert koos 5000-eurose preemiaga ning kolmanda koha FlowIT samuti 5000-eurose preemiaga.

Lisaks said veel auhindu Mooncascade ja Optimist Digital (parim kasutajakogemus),

Net Group (parim tehniline lahendus), Vumionic (parim andmehaldus), Mikaels Labs (tehisintellekti kasutamise eripreemia), Helmes (parim protsesside ümberdisainimine).

Special Future-Hope Award: Tulevikulootuse-auhind läks aga TalTechile, parim esitleja oli AlphaBlues ning publiku lemmiku tiitli teenis välja Finestmedia.

Digiriigi häkaton #1 Oli Garage48 üks suurimatest häkatonidest eelmisel aastal.

Jaga
Nõuandja