Ekspert: SMS on kõige ajakriitilisem viis inimeseni jõuda

Veebimajutuse blogis räägib SMS-turundusest ning kõigest sellega seonduvast Messente asutaja ning tegevjuht Lauri Kinkar.

Mis on SMS-turundus?

Turunduse mõistet saab vaadata erinevalt. Osade ettevõtete jaoks tähendab see hetkelist pingutust mõne kampaania näol, kuid teise jaoks on turundus miski, mis on ettevõtte protsesside sisse väga sügavalt integreeritud. See tähendab laiemalt kogu seda protsessi, kuidas kliendiga räägitakse. Me Messentes vaatame turundust kui seda, kuidas ettevõte oma kliendiga suhtleb - SMS on selleks üks võimalik kanal, mida kasutatakse juhul kui sõnum on ajakriitiline ning eeldab saajalt reageerimist.

Mis on SMS-ide ja e-kirjade erinevus?

SMS on ajakriitiline. Teadmine, mille ettevõte saadab oma kliendile läbi SMS-i jõuab selle kliendini väga kiirelt. See teadmine ei jõua vaid kliendi inboxi, vaid jõuab kliendi pähe. Iga saabunud sõnum loetakse reeglina kohe läbi, iga saabunud e-kiri kaugeltki mitte.

SMS on lühike, selles edastatud infole on - juhul kui see on mulle relevantne - reeglina lihtne reageerida.

Ülejäänud on kanalipõhine. Kui sa tahad palju öelda ning panna sinna juurde ka teksti, mis viib brauserilehele, siis on mõttekas saata e-kiri.  Kui sõnum on ajakriitiline ja toiming tehtav ka telefonitsi, siis on mõttekas saata link SMS-i teel.

Igasugusel turunduskommunikatsioonil on oma hind. Kui tahad sisuturundust, on teksti koostamine ning selle avaldamise eest makstav tasu sinu kulud. Kui teed raadioreklaami, siis klipi produktsioon.

SMSi kui kanali kulu on maksumus SMS-i eest selle kanali omaduste, näiteks täpse sihtimise ja kõrge tähelepanu eest. Sellisel "turunduskulu struktuuril" on ka plusspool: selle kulu suurus on ettevõtte enda otsus sõltuvalt sellest, mitmele kontaktile midagi saadetakse. Sisuliselt puudub sõnumi ettevalmistamiseks kuluv minimaalne investeering.

Millised on SMS-turunduse miinused?

Vajakajäämised tulenevad eelkõige sellest, et kasutatakse vale koha peal vale kanalit. Kui on vaja inimesega rääkida ja tagasisidet saata ning on vaja lugeda ridade vahelt, siis oleks vaja talle helistada.

Kui on tegemise kampaaniaga, kus tahame edasi anda visuaali, siis oleks mõttekas saata e-kiri.

Kui on tegemist millegagi, kus ütleme, et tule nüüd ja kohe, siis on mõttekas saata sõnum.

Puudujäägid ongi seotud vale kanali kasutamisega.

E-kirjadega võrreldes, on miinuspooleks see, et iga saadetud SMS maksab ning samuti on piiratud tekstilimiidiga.

Mis on vead, mida SMS-turunduse juures tehakse?

Ükski kanal ei ole lahendus iseeneses ja ei too üksi turunduslike tulemusi. Häid tulemusi toob läbimõeldud sõnum ja see, kas turundustegevus moodustab terviku.

Viga, mida mõnikord näha on, on see, et saadetud SMS ei haaku kogu ülejäänud jutuga, mida ettevõte oma klientidele räägib. Üksik kampaania võib tuua tulemusi, aga ei pruugi.

Samuti eksitakse ajakriitilisusega, näiteks toimub midagi nüüd ja kohe. Seda infot ei ole mõttekas saada e-kirja teel, vaid saata pigem SMS. Seda tasuks teha siis, kui inimene ongi sisseoste tegemas. Näiteks peale tööpäeva lõppu. SMS-i ajakriitilisust tasuks ära kasutada.

Kas on mõni tegevusvaldkond, mis peaks või kindlasti ei peaks SMS-turundusele mõtlema?

Ma arvan, et ettevõtete kanal peab haakuma, sellega, mida ettevõttel öelda on. Tegevusvaldkond ei dikteeri, millist kanalit see kasutama peaks. Seda dikteerib eelkõige ettevõtte kliendid ja potentsiaalsed kliendid, kes ettevõttega tegelevad või tegelema hakkavad.

Inimestega tuleb rääkida viisil ja kanalites, kus nad soovivad, et nendega kõneletaks. Kui nad soovivad kõneleda telefoni teel, siis tasub helistada, kui nad eelistavad e-kirju, siis e-kirja teel ning kui nad tahavad saada sõnumeid, siis tasub saata sõnum.

Kuigi me näeme SMSi ka turunduseesmärkidel kasutatavat, siis läbi Messente platvormi liigub igas kuus kaheksakohaline arv sõnumeid sadadesse erinevatesse mobiilivõrkudesse, millest rõhuv enamik ei ole otseselt turundus vaid sõnumeid kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel. Maailma eri paigus asuvate kasutajate autentimisest kuni inimeste mobiliseerimiseni (valmisreklaamidest Araabia kevadeni).

Seega trendid, mida me Messentes hoolega jälgime on pigem isegi laiemad kui turundus. Kuidas ettevõtted üleüldse suhtlevad oma klientidega maailma eri paigus, millised kanalid neil selleks on ning milliseid uusi võimalusi avab tehnoloogia nii turunduses kui B2C suhtluses üldiselt.

Foto: erakogu

Algne artikkel avaldati Geenius.ee lehel meie blogis.

Jaga
Nõuandja