Ekspert selgitab, mida oma veebilehel tähele panna, et raha ei kaoks

ConversionXL Agency tegevjuht Viljo Vabrit räägib tänases intervjuus sellest, millised on kõige sagedasemad vead veebilehe optimeerimise juures, mis paneb lehekülje raha kaotama. Veebilehe optimeerimise juures on olulised ka lehtrid, millest saad pikemalt lugeda siit.

Millisel juhul tuleks mõelda veebilehe optimeerimise ja lehtri tekitamise peale?

Igal juhul. Igal veebilehel peab olema mingi eesmärk, olgu see siis toodete müük, ärikontaktide korjamine, bränding või lihtsalt info jagamine. Veebi loomine peab algama selle eesmärgi defineerimisest ja ka sellest, kuidas me mõõdame, kui efektiivselt veeb oma eesmärki täidab.

Veebi efektiivsust on võimalik tõsta ja sellega peab iga veebi omanik tegelema, kuna igas valdkonnas leidub alternatiivseid "pakkujaid", kes kõik konkureerivad samade inimeste tähelepanule. Ilma optimeerimata muutub sinu veeb kasutajate silmis tänu konkurentsile üpris kiiresti irrelevantseks.

Kas seda on iga veebilehe puhul mõttekas teha?

Jah, alati saab paremini. Vahet pole, kas tegemist on kellegi isikliku blogiga või suure e-poega, kui süveneda analüütikasse ja koguda veebikülastajatelt kvalitatiivset tagasisidet, siis tuleb alati välja kitsaskohti, mille kõrvaldamine aitab teie veebi efektiivust tõsta.

Millised on need andmepunktid, mida vaadata tuleks, kui hakata lehte muutma?

Kõige alus on see, et teil oleks üldse olemas andmed, mille alusel veebi muutmise ehk parandamise otsuseid teha. Veebist võite leida tuhandeid taktikaid ja teooriaid, mis kõik peaksid aitama veebilehti paremaks muuta, aga need on kõik kasutud, kui te ei tea, mis on probleemid ja väljakutsed just teie veebis.

Iga otsus või muutus veebis peab tuginema reaalsetel andmetel, mitte kellegi arvamusel või headel praktikatel, vastasel juhul võite kulutada palju aega või raha tegevustele, mis ei pruugi teile üldse kasulikud olla.

Esimese sammuna võtke kasutusele ja seadistage oma analüütika. Seadke üles mõõdetavad eesmärgid, müügilehtrid ning muud säärased vahendid, et teil tekiks pilt, kust teie külastajad välja langevad ning mis on problemaatilised lehed.

Teil on vaja nii kvantitatiivseid (analüütika) kui ka kvalitatiivseid (kasutajate tagasiside) andmeid. Analüütika näitab teile, mis on teie probleemsed lehed ning kasutajate tagasiside aitab leida vastuse küsimusele, miks nad välja langevad, mis paneb neid lahkuma.

Kvalitatiivsete andmete korjamiseks on mitmeid mooduseid. Kõige paremat infot annavad teile avatud küsimustega kliendiküsitlused, kasutajatestid, kus tee jälgite niiöelda üle õla, mida kuidas inimesed teie veebi kasutavad ning exit survey'd, mis hüppavad lahti vahetult enne seda, kui külastaja teie veebist lahkub, et uurida, mis põhjusel nad seda teevad.

Kas lehte tasuks hakata optimeerima ise või palgata mõni ettevõtte?

Agentuuridel on enamasti rohkem kogemust ja nende abil on võimalik kiiremini jõuda teadmisele, millega oleks vaja tegeleda, et oma veebiäri efektiivust tõsta. Koostööpartneri valikul tuleb olla samas ettevaatlik. Tuleb meeles pidada seda, et igasugused soovitused, mida keegi teie veebi kohta teeb, peavad tuginema reaalsetel andmetel. Kasutajate tagasisidel või analüütikal. Kui laual on ainult arvamused või head praktikad, siis on see märk sellest, et agentuur ei tea päris täpselt, mida ta teeb.

Ideaalis peaks veebi optimeerimise eest olema ettevõttes vastutav kindel inimene. Mingi kindla e-äri klientide ja tehniliste iseärasuste tundma õppimine võtab aega ja pärast esmast analüüsi võib tekkida väga pikk teemade nimekiri, millega tuleb järgemööda tegeleda. Optimeerimine on aeganõudev ja tegelikult ka lõputu protsess. Mingid asjad, mis töötavad praegu, ei pruugi klientidele enam meelepärased olla aasta pärast. Me soovitame kasutada mõne agentuuri teenuseid probleemide defineerimiseks ja optimeerimise tööprotsesside paika saamiseks. Hilisem nö hands-on töö võiks toimuda juba ettevõtte enda sees.  

Millised on kõige sagedasemad vead, mida veebilehtede puhul märgata on, mille tõttu raha kaotatakse?

Kõige sagedamini näeme me seda, et veeb pole tehniliselt korras. See, et teie oma arvutisist või telefonist vaadatuna kõik kenasti töötab, ei tähenda seda, et külastajad mõne teise seadmega sama pilti näevad. Me näeme oma töös liiga tihti seda, et veebi tehniline kontroll on puudulikult teostatud ja kõige halvem on kaotada neid kliente, kes on teilt otsustanud osta, aga nad ei saa mingit toimingut veebis sooritada, kuna mõni funktsionaalsus nende seadmel lihtsalt ei tööta.

Selle kontrollimiseks proovige oma veebi kasutada erinevate seadmete ja brauseritega. Analüütikas on nii-öelda vihjete leidmiseks olemas ka raportid "conversions per device" ja "conversions per browser", mis näitavad kuidas teie veeb töötab erinevatel seadmetel ja brauseritel. Kui numbrid näitavad, et ostude hulk on mõne brauseri või seadme puhul keskmisest kõvasti madalam, siis tuleks võtta vastav seade või brauser ja uurida, milles on probleem.

Teiseks me näeme seda, et paljud veebid on tehtud tellijale, mitte nende lõppkasutajatele. Külastajaid koormatakse üle mitterelevantse infoga ja kehva kasutajakogemusega. Endiselt on väga palju nii-öelda innovaatilise navigatsiooniga veebilehti, mis nähtavasti väga meeldivad nende omanikele, aga on väga raskesti kasutatavad külastajatele.

Igal veebi eraldi leht, müügilehtri samm, peab omakorda omama kindlat eesmärki ning see eesmärk peab olema täidetud.

Kas harilikult on vigu parandada lihtne või on vaja terve veebileht ümber ehitada?

Igasuguse optimeerimise puhul on kriitilise tähtsusega prioriteedid. Iga probleemi tuleks hinnata lähtudes selle kõrvaldamise tehnilisest keerukusest ja ressursi mahukusest ning teisest küljest võimalikust kasust, mis selle probleemi lahendamine endaga kaasa toob.

Veebi külastajate jaoks olulised probleemid, mille kõrvaldamine on lihtne, peaksid olema kõige esimesed, millega tegeleda.

Näiteks kui teie ostu vormistamise lehte ei ole võimalik kasutada mobiilil, siis see on väga oluline probleem, kui te näete analüütikast, et suur osa teie veebiliiklusest tuleb mobiilsetelt seadmetelt. Kui te teate, et selle probleemi kõrvaldamine ei ole väga töömahukas, siis see on kindlasti üks teema, millega peaksite esmajärjekorras tegelema.

Kui te avastate, et kasutajad sooviksid teie toodetest näha ka videosid, siis selle probleemi lahendamine on väga töömahukas. Kuigi kasu videote lisamisest võib olla arvestatav, peaks see tegevus siiski olema vähem prioriteetne kui suure mõju ja lihtsa teostatavusega probleemide kõrvaldamine.

Kas oskate nimetada mõne veebilehe, mis on ideaalselt optimeeritud ja striimlainitud?

Seda pole võimaik teha, sest veebilehe optimeeritust ei saa ainuüksi visuaalselt hinnata. Ilma klientide tagasiside ja analüütika nägemiseta võib ekslikult anda suurepärase hinnangu mõnele lehele, mis klintide jaoks absoluutselt ei tööta.

Algne artikkel avaldati Geenius.ee lehel meie blogis.

Jaga