Kuidas suurendada e-kirjade kohaletoimetamise määra?

 

E-kirjad olid turundusstrateegiate oluline osa juba enne, kui digiturundus laiemat tuntust koguma hakkas. Enamik ettevõtteid on samal kursil jätkanud, kuna meiliturundus ei ole kaubamärgi reklaamimisel oma tulemuslikkust kaotanud. Tänu sellele on meiliturunduse koht ka igimuutuvas digitaalses ökosüsteemis edukalt säilinud, kuid pidevalt uuenevate oludega tuleb siiski kohaneda. Smaily turundusjuht Tanel Rand selgitab, mismoodi üht meiliturunduse kampaaniate kvaliteedi põhinäitajat paremaks muuta.

Üks võtmenäitajaid meiliturunduse kampaania hindamisel on e-kirjade kohaletoimetamise määr. Kohaletoimetamise määr näitab seda, kui suur osa saadetud e-kirjadest reaalselt adressaatide postkasti jõudis. Meiliturunduse kampaania edu tagamiseks peavad turundajad selle näitaja tulemuslikkuse oma põhiprioriteediks seadma.

Miks? Sellepärast, et pahatihti lõpetab suur osa e-kirjadest oma teekonna rämpsposti hulgas. Return Pathi poolt 2017. aastal välja antud Email Deliverability Benchmark raporti põhjal ootab sedasorti saatus ligi 20% e-kirjadest. Võttes arvesse, et korraliku kampaania väljasaatmisele kulub tunde, on 20% vägagi suur hulk. Paraku ei saa kõnealust näitajat ignoreerida, kuna antud e-kirjade näol on tegu saamata jäänud müügivihjete ja potentsiaalsete klientidega.

Iga turundustiimi eesmärk on e-kirjad edukalt oma adressaatide e-postkastidesse toimetada. Kui see pole seni sinu põhifookuses olnud, siis nüüd on viimane aeg oma tähelepanu ümber suunata!

Üritame nüüd kohaletoimetamise määra olemusest paremini aru saada ja viskame pilgu ka mõnedele nippidele, mille abil seda näitajat kergitada.

Milline on e-kirja saatmise teekond?

E-kirja saatmise teekond algab hetkel, kui vajutad Saada/Send nupule. Meiliturunduse kampaanias koosneb kontaktide nimekiri sinu adressaatidest. Kui oma e-kirjad välja saadad, alustavad mõned neist edukalt oma teekonda, teised aga mitte.

Miks osad e-kirjad teele ei lähe? Enamasti on põhjuseks see, et mõned uudiskirjaga liitunud on vahepeal edasisest e-kirjade saamisest loobunud. Kui adressaat on vastava valiku teinud, surub sinu meiliklient (ESP) sellele kontaktile planeeritud saadetise maha ja lõpetab antud aadressile kirja saatmise protsessi.

Enamik edukalt välja saadetud meilidest leiavad aga oma tee adressaatide e-posti hulgas. Ülejäänud, mis ei jõudnud loodetud sihtpunkti, said kas nn ajutise veateate (soft bounce) või püsiva tagasipõrke (hard bounce). Digiturunduse agentuurid kasutavad kampaania tulemuslikkuse hindamisel kõiki mainitud näitajaid.

Püsiv tagasipõrge tähendab, et püüdsid e-kirja saata kehtetule aadressile. Ajutist veateadet võivad põhjustada mitmed faktorid: esiteks, kui kirjasaaja postkast on täis; teiseks - kui sinu saatmismaht on hüppeliselt suurenenud, mis meiliklientide poolehoiu võitmisel just abiks ei ole. Seetõttu määravad Internetiteenuste pakkujad igale kirja saatjale saatmise limiidi ning kui see täis saab, ootab ülejäänud e-kirju ajutine veateade.

Väljasaadetud meilid kas jõuavad või ei jõua adressaatide sisendkaustadesse. Teated, mis seal ei lõpeta, on tõenäoliselt adressaadi poolt blokeeritud või spämmifiltri poolt kinni püütud. Spämmifiltri näol on tegu internetiteenuste osutajale kuuluva mehitamata e-posti aadressiga. Selliseid postkaste kasutatakse spämmikirjade lõksu püüdmiseks.

E-kirjad, mis tõepoolest sisendkaustadesse jõudsid, saavad sinu kontaktide poolt viimaks avatud. Teadet lugedes otsustavad nad oma edasiste tegevuste üle. Üldiselt jaguneb järgnev tegevus kolmeks: kontaktid kas ei reageeri mitte kuidagi, lahkuvad sinu kontaktide nimekirjast või märgivad e-kirja spämmiks.

Kuidas edukalt kohaletoimetamise määra suurendada?

Puhasta oma kontaktlisti

Kui märkad, et paljud e-kirjad saavad püsiva tagasipõrke, võid kindel olla, et sinu kontaktlistis on palju kehtetuid meiliaadresse. Püüa oma kontaktide nimekirja puhastada ja sellised aadressid listist kustutada. Hea viis seda teha on uudiskirja abil kehtivad kontaktaadressid kokku korjata ja need teistest eraldada.

Kasuta selleks näiteks osalusvormi. Sinu kontaktid saavad e-kirja, mille abil on neil võimalik kinnitada oma liitumist sinu uudiskirja saajate listiga. Sellise lähenemise tulemusena võid kindel olla, et kõik sinu kontaktlistis olevad aadressid on kehtivad.

Teine variant on segmenteerida oma kontaktlistist need aadressid, millele e-kirja saatmine ebaõnnestus. Sellele segmendile ei tasu edaspidi kirju saata. Tegemist on pisut ajakuluka protsessiga, kuid selline lähenemine aitab püsivate tagasipõrgete määra oluliselt vähendada.

Suurenda saatmismahtu tasa ja targu

Nagu mainitud, võivad saadetavaid e-kirju oodata ajutised veateated, kui jõuad oma Internetiteenuste pakkuja poolt määratud saatmislimiidini. Kui püüad müügivihjete ja potentsiaalsete klientide arvu suurendada, siis see on kindlasti üks takistus, mida peaksid üritama vältida. Pea meeles, et saatmise limiit varieerub lähtuvalt saatmise sagedusest.

Tegemist võib olla päeva- või nädalalimiidiga, limiit sõltub sinu saatmise mainest. Meilisaatja maine on skoor, mille internetiteenuste pakkuja saatjale annab. Kui maine kukub standardskoorist madalamale, võib teenuste osutaja sinu e-posti spämmi hulka suunata või jätta kirjad üldse teele panemata.

Sellepärast on äärmiselt oluline, et üritad limiidi täitumist vältida. Kontrolli oma saatmismahtu seda tasapisi konkreetse ajavahemiku jooksul suurendades. Kui sul on näiteks 24. detsembriks planeeritud ulatuslik meiliturunduse kampaania, peaksid oma saatmismahtu vähemalt 30 päeva varem suurendama asuma.

Segmenteeri!

Segmenteerimine toob topeltvõidu, kuna lisaks kohaletoimetamise määra suurendamisele aitab see kirjasaajate kaasatavust ja huvi tõsta. Kohaletoimetamise määra tõstmise laiem eesmärk on ju rohkemad inimesed sinu e-kirju avama ja lugema saada ning lõpuks kontaktid soovitud tegevusele suunata.

Segmenteerimise abil suurendad kirjade avamise ja lugemise tõenäosust, mis omakorda aitab kaasa sinu saatmise maine tõstmisele. Parem reputatsioon tõstab meilide kohaletoimetamise määra - topeltvõit! Segmenteerimine tähendab, et eraldad kontaktid erinevateks sihtgruppideks, võttes aluseks nende demograafia, asukoha, ostuajaloo jms.

Siinkohal tasub kindlasti ka personaliseerimine appi võtta, et iga sihtgruppi just neile sobival viisil kõnetada. Jah, selline lähenemine nõuab aega, kuid tasub ennast kuhjaga ära!

Lõpetuseks - pisidetailid määravad

Turundajad, kes soovivad kampaaniate tulemuslikkust tõsta, peaksid e-kirjade kohaletoimetamise määra suurendamise oma põhiprioriteediks seadma. Siinkohal ei ole tegemist pisidetailiga, vaid potentsiaalsete klientide võitmiseks määrava tähtsusega faktoriga. Püüa stabiilselt oma kirjade kohaletoimetamise määra tõsta ja seeläbi tagada, et sinu aeg, energia ja raha ei ole niisama tuulde visatud.

Jaga
Nõuandja